Bất động sản

7 tháng, doanh nghiệp bất động sản và tài chính tăng mạnh

04/08/2017 11:47 Bản để in

(ĐTCK)  Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, so sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2017 phân theo lĩnh vực hoạt động thì tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016.

7 tháng, doanh nghiệp bất động sản và tài chính tăng mạnh

Đặc biệt, một số ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh như kinh doanh bất động sản (đăng ký 2.706 doanh nghiệp, tăng 68,0%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 812 doanh nghiệp, tăng 31,8%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 385 doanh nghiệp, tăng 31,8%; giáo dục và đào tạo đăng ký 1.886 doanh nghiệp, tăng 29,2%...

Lĩnh vực vận tải kho bãi đăng ký 3.563 doanh nghiệp, giảm 6,1%. Lĩnh vực bán buôn bán lẻ và sửa chữa ô tô xe máy có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất với gần 26.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 118.933 tỷ đồng.

Đây cũng đồng thời là lĩnh vực có số doanh nghiệp trở lại hoạt động cao nhất với gần 6.700 doanh nghiệp. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo cũng có kết quả ấn tượng khi có 9.520 doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn đăng ký 89.117 tỷ đồng.

Tính về tỷ lệ vốn đăng ký mới cho thấy, có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: khai khoáng đăng ký 6.994 tỷ đồng, giảm 64,6%; thông tin và truyền thông đăng ký 14.452 tỷ đồng, giảm 12,6%; vận tải kho bãi đăng ký 18.224 tỷ đồng, giảm 8,7% và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 11.791 tỷ đồng, giảm 8,4%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.   

Theo Mai Phương
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê