Bất động sản

Ai tiếp tay tách thửa 54 lô đất trái phép tại Dự án Khu dân cư 6B?

02/10/2022 08:29 Bản để in

Không có quy định và chủ trương đồng ý cho phép tách thửa, nhưng 54 lô đất tại Dự án Khu dân cư 6B, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vẫn được tách thửa.

Ai tiếp tay tách thửa 54 lô đất trái phép tại Dự án Khu dân cư 6B?

Một dự án do Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư tại TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng đã giải trình với Thanh tra tỉnh về việc làm rõ một số nội dung liên quan đến việc tách thửa đất tại Dự án Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc.

Theo đó, tại điểm 1, Mục III, Kết luận thanh tra số 07/KL-STNMT ngày 10/5/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và việc chấp hành pháp luật khác có liên quan trong việc thực hiện Dự án Khu dân số 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc đối với Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành có nêu: “Việc tham mưu tách thành 54 lô đất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và việc giải quyết hồ sơ cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà thô đối với từng lô đất) của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc là không đúng quy định”.

Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành chỉ được phép tách 122 lô đất (từ các lô đất A1, A2, A3, A4, A6, B1, B2, B3) sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở; đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tách thửa, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2017 theo nội dung văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh.

Riêng đối với 54 lô đất còn lại, văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng và Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường không thấy nêu chủ trương đồng ý cho phép tách thửa đối với các lô đất này.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tách thửa đối với 9 thửa đất thành 176 thửa, trong đó có 54 thửa (54 lô) mà Công ty Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà.

Sau khi tách thành 54 lô đất và được cấp đổi thành 54 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng và đã nộp hồ sơ chuyển nhượng, được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc tiếp nhận, giải quyết và thực hiện đăng ký biến động tên sử dụng đất đối với 54 lô đất nêu trên. Việc này không đúng theo khoản 2, Văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Sau khi Công ty Mãi Thành chuyển nhượng “thành công” quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất trên, các chủ sở hữu lại tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, không thể thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất trên theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013, để giao lại cho Công ty Mãi Thành thực hiện xây dựng nhà thô theo dự án đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường còn lý lẽ rằng: “Nếu thu hồi sẽ phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo của các hộ dân, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương” (!).

Theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, việc tham mưu tách thành 54 lô đất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và việc giải quyết hồ sơ cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc là không đúng quy định, nên phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Còn theo Sở Xây dựng tại văn bản số 1905 /SXD-QHKT ngày 15/9/2021 về việc rà soát tình hình thực hiện dự án Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc của Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành thì căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng, tổng số lô đất nền cho phép chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở là 122 lô.

Theo số liệu cập nhật đến tháng 4/2019 đã chuyển quyền sử dụng đất 106 lô (27 lô biệt thự và 79 lô liền kế). Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành không chuyển nhượng đất cho người nước ngoài, sử dụng 100% vốn tự có và huy động của các cổ đông (không sử dự vốn vay ngân hàng).

Nhiệt Băng
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê