Bất động sản

Bộ Xây dựng đề xuất cấp bù gói lãi suất 15.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội

28/10/2021 17:29 Bản để in

(ĐTCK) Thông tin trên vừa được Bộ Xây dựng công bố, thực hiện theo Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ về chính sách nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở công nhân khu công nghiệp trong Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023.

Bộ Xây dựng đề xuất cấp bù gói lãi suất 15.000 tỷ đồng cho phát triển nhà ở xã hội

Theo đó, Bộ Xây dựng đề xuất gói tín dụng 15.000 tỷ đồng cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại để thực hiện phát triển nhà ở xã hội theo các quy định của pháp luật nhà ở hiện hành, pháp luật về đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Cụ thể, bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, 4, 5, 6, 7 Điều 49 Luật Nhà ở vay để mua, thuê, thuê mua hoặc xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 14.000 tỷ đồng (Ngân hàng Chính sách xã hội có nhiệm vụ huy động thêm 14.000 tỷ đồng nữa để cho các đối tượng nêu trên vay).

Bên cạnh đó, bổ sung vốn cấp bù lãi suất phân bổ cho các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội vay theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, là1.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu của việc xây dựng gói tín dụng này là nhằm góp phần thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đã đề ra là: Bảo đảm an sinh xã hội - nhà ở cho các đối tượng yếu thế (người thu nhập thấp, công nhân, người lao động trong khu công nghiệp); đồng thời, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp gắn với hỗ trợ phát triển thị trường bất động sản.

Qua đó, góp phần thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế bền vững đến năm 2023 được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 14/7/2021.

Phạm vi điều chỉnh của dự án sẽ bao gồm 2 loại là nhà lưu trú cho công nhân thuê và các dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua. Trong đó, các chủ đầu tư có nhu cầu gửi hồ sơ đăng ký vay vốn hỗ trợ đến UBND cấp tỉnh nơi có dự án, sau đó, UBND cấp tỉnh sẽ rà soát, tổng hợp và lập danh mục các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp thuê trên địa bàn đáp ứng tiêu chí xét duyệt có đề nghị vay vốn hỗ trợ và gửi về Bộ Xây dựng để được xem xét cho vay.

Trên cơ sở danh mục các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà lưu trú cho công nhân thuê được Bộ Xây dựng công bố, gửi tới Ngân hàng Nhà nước thì các Ngân hàng thương mại có trách nhiệm thẩm định, quyết định dự án tài trợ vốn trên cơ sở quy định nội bộ của tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với khách hàng cá nhân là công nhân khu công nghiệp vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, khách hàng có nhu cầu sẽ lập hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước và nộp hồ sơ trực tiếp tại các Ngân hàng thương mại để được xem xét, thẩm định cho vay.

Bên cạnh đề xuất về gói tín dụng 15.000 tỷ đồng, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ một gói tín dụng 50.000 tỷ đồng khác theo hình thức Ngân hàng nhà nước tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại để cho các đối tượng phát triển nhà ở lưu trú, nhà ở xã hội cho công nhân trong chương trình trung hạn hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân, người lao động các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trang Việt
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê