Bất động sản

Cần Thơ: Chuyển đổi gần 22 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

24/02/2021 14:25 Bản để in

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND TP.Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng 21,17 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Cần Thơ: Chuyển đổi gần 22 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Việc chuyển đổi mục đích phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Anh Ngọc
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê