Bất động sản

Cấp phép xây dựng: Quy trách nhiệm người cấp phép

07/11/2013 09:18 Bản để in

(ĐTCK) Sau 9 năm thực hiện, Luật Xây dựng được đánh giá là đã bộc lộ không ít hạn chế, cần được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Cấp phép xây dựng: Quy trách nhiệm người cấp phép

Luật Xây dựng sửa đổi sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

Theo Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội, việc sửa Luật Xây dựng phải đảm bảo hoàn thiện môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; tăng hiệu quả đầu tư.

Luật mới phải khắc phục được tình trạng thất thoát, lãng phí, đặc biệt là đối với các hoạt động đầu tư xây dựng có sử dụng vốn nhà nước. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, phân định rõ và đề cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng.

Cải cách thủ tục hành chính để không làm chậm tiến độ thực hiện và gia tăng chi phí của các dự án đầu tư xây dựng.

Về phạm vi điều chỉnh, có ý kiến cho rằng, phạm vi của Luật không nên bao gồm của hoạt động đầu tư xây dựng, bởi pháp luật về đầu tư đã tương đối và đang được hoàn thiện thêm. Luật này chỉ nên điều chỉnh hoạt động xây dựng như là một công đoạn của hoạt động đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến đại biểu lại đồng tình với phạm vi điều chỉnh là hoạt động đầu tư xây dựng, bởi hoạt động đầu tư là giai đoạn không thể tách rời trong việc thực hiện các dự án xây dựng.

Như vậy, Luật Xây dựng (sửa đổi) sẽ điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng từ khâu quy hoạch xây dựng, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cho đến khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng...

Về một số nội dung chi tiết như thẩm quyền thẩm định dự án, Ủy bản Khoa học công nghệ môi trường cho rằng, quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định dự án có thể dẫn đến tình trạng quá tải. Tùy theo từng loại và cấp công trình, cần quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của người quyết định đầu tư trong tổ chức thẩm định...

Ngoải ra, về cấp giấy phép xây dựng, quy định chặt chẽ hơn là cần thiết nhưng cần bảo đảm quá trình xin cấp giấy phép xây dựng thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường đề nghị Ban soạn thảo rà soát, bổ sung quy định một số điều, khoản cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi, tránh tùy tiện khi hướng dẫn, thực hiện pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung các quy định làm rõ trình tự, thủ tục, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan như tài nguyên môi trường, phòng cháy chữa cháy... trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng.

>> “Nóng” chuyện trách nhiệm quy hoạch, cấp phép xây dựng

>> Cấp giấy phép xây dựng khi chưa có “sổ đỏ”, hệ lụy khó lường

>> Kỳ họp Quốc hội thứ 6 - Nóng bỏng các vấn đề kinh tế  

Theo Hoàng Duy
Hoàng Duy
Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê