Bất động sản

Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai gói 30.000 tỷ đồng đến khi hết

31/03/2016 15:30 Bản để in

Chính phủ vừa yêu cầu tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.

Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai gói 30.000 tỷ đồng đến khi hết

Chính phủ yêu cầu tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quy

Chính phủ vừa công bố Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; khẩn trương trình, ban hành theo thẩm quyền điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định hiện hành; tập trung rà soát, bổ sung danh sách doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2016.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng gắn với bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn ngân hàng; tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết; đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. 

Trước đó, ngày 28/3/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn hỏa tốc gửi 19 ngân hàng thương mại tham gia cho vay mua nhà theo gói 30.000 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 31/3, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu dừng ký hợp đồng mới với toàn bộ các khách hàng của chương trình. Quyết định của Ngân hàng Nhà nước đưa ra trên cơ sở các quy định về chính sách cho vay hỗ trợ nhà ở của gói 30.000 tỷ theo Thông tư 11. Điều 2 và 8 của Thông tư này quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng tái cấp vốn cho các ngân hàng thương mại cho vay gói 30.000 tỷ khi giải ngân hết số tiền này nhưng tối đa là 36 tháng (từ ngày 1/6/2013).

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ; thúc đẩy hợp tác công - tư (PPP) để thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; tập trung nghiên cứu, xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước; tổ chức triển khai thi hành có hiệu quả các chính sách thuế đối với sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc nhà nước.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường quản lý, phát triển lành mạnh thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước; tập trung triển khai có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với việc thực hiện Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm tăng trưởng xuất khẩu bền vững; tổ chức kết nối giữa thị trường trong và ngoài nước để định hướng sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu hàng hóa.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; chỉ đạo quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả nguồn nước trong các hồ chứa, tiết kiệm nước, chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi phục vụ phòng chống thiên tai; thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp trong sản xuất hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm có tính mùa vụ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công; chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kịp thời, không để người dân bị đói; phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Đẩy mạnh công tác đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm; tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, huy động các doanh nghiệp tham gia dạy nghề.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh liên quan đến vi rút Zika; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; khuyến khích phát triển mô hình hợp tác công - tư trong khám, chữa bệnh; thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, đồng thời hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo; thúc đẩy thực hiện các giải pháp tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo đúng lộ trình, chú trọng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; khẩn trương phối hợp triển khai dự án đầu tư sản xuất vắc - xin quy mô công nghiệp.

Bộ Giao thông vận tải kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải và tải trọng phương tiện.

Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm và chịu trách nhiệm đối với công tác này trên địa bàn quản lý.

Thanh tra Chính phủ tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phù hợp với Hiến pháp năm 2013.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao chỉ đạo nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết những tình huống phát sinh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020...

Theo Thành Hưng
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê