Bất động sản

Chủ đầu tư được cắt giảm những hạng mục không cần thiết

06/09/2011 15:59 Bản để in

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Chính phủ cho phép được điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên do giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, tỷ giá hối đoán và chế độ tiền lương tối thiểu tăng làm vượt tổng mức đầu tư dự án.

Chủ đầu tư được cắt giảm những hạng mục không cần thiết

Chủ đầu tư được phép thực hiện biện pháp giảm chi phí như điều chỉnh lại thiết kế, thay đổi chủng lo

Giá VLXD biến động lớn

Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng có biến động lớn, Bộ đã nhận được nhiều văn bản của các địa phương, DN phản ánh về tình hình biến động giá ảnh hưởng đến quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình, đến sự tồn tại và phát triển của DN xây dựng. Bộ cũng cử đoàn đi khảo sát thực tế, thu thập, đánh giá tình hình biến động, đồng thời nghe các địa phương, các DN báo cáo.

Theo kết quả tính toán, mức biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm 2011 tăng khoảng 17,44% so với tháng 12/2010 và khoảng 20,5% so với cùng kỳ năm 2010; mức tiền lương tối thiểu từ 01/01/2011 tăng khoảng 22-35% so với năm 2010 nên nguồn dự phòng phí đã tính trong tổng mức đầu tư của dự án theo quy định hiện hành không thể để bù đắp được mức trượt giá này (mức dự phòng phí bình quân năm cho yếu tố trượt giá chỉ vào khoảng tối đa 10%).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, nguyên nhân chính gây chậm tiến độ thực hiện dự án, vượt tổng mức đầu tư của dự án trong thời gian vừa qua là do hiện nay công tác đền bù, GPMB của đa số các dự án đều gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc. Trong đó, chính sách, chế độ, giá cả đền bù luôn thay đổi làm chậm tiến độ thực hiện dự án, tăng chi phí đền bù, GPMB dẫn đến vượt tổng mức đầu tư.

Theo quy định hiện hành về quản lý dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, nguyên nhân dẫn đến vượt tổng mức đầu tư nêu trên không phải là các điều kiện được phép điều chỉnh tổng mức đầu tư. Vì vậy, việc thực hiện các dự án đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, kéo dài thời gian thực hiện dự án dẫn đến hậu quả lãng phí trong đầu tư xây dựng.

 

Được thay đổi chủng loại vật liệu xây dựng

Để tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, hạn chế lãng phí trong đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã chính thức đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp như: Đối với những dự án đang triển khai thực hiện, nếu điều chỉnh giá dự toán, giá gói thầu, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và tiền lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011 mà làm vượt tổng mức đầu tư thì cho phép chủ đầu tư thực hiện biện pháp giảm chi phí như điều chỉnh lại thiết kế, thay đổi chủng loại vật liệu, cắt giảm những hạng mục không cần thiết, thay đổi biện pháp thi công…

Sau khi chủ đầu tư đã áp dụng các giải pháp nhằm giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình nêu trên mà vẫn dẫn đến vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì cho phép được điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án.

Tương tự đối với các hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ cho phép chủ đầu tư và nhà thầu rà soát, thực hiện giải pháp cắt giảm chi phí như thay đổi chủng loại vật liệu, cải tiến biện pháp thi công đối với những khối lượng chưa thực hiện.

Sau khi đã áp dụng các giải pháp nêu trên, nếu vẫn còn vượt giá hợp đồng thì cho phép được điều chỉnh giá một số loại nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng chủ yếu có biến động giá lớn và điều chỉnh chi phí nhân công do điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 01/01/2011 (chỉ điều chỉnh đối với khối lượng xây lắp thực hiện từ 01/01/2011), hoặc có thể cho chuyển từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Việc chuyển đổi hình thức giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với các hợp đồng đã ký kết mà chưa triển khai thực hiện.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận các kiến nghị trên, Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá dự toán, giá gói thầu và giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và tiền lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011.


DDDN
Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê