Bất động sản

Cơ hội vay gói 30.000 tỷ đồng đã gần hết

23/01/2016 11:06 Bản để in

Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) vừa cho biết, gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2015 tổng số tiền đã cam kết là 26.999 tỷ đồng (đạt 90%), đã giải ngân là 17.711 tỷ đồng (đạt 59%).

Cơ hội vay gói 30.000 tỷ đồng đã gần hết

Cụ thể, đối với hộ gia đình, cá nhân: Các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 40.037 hộ với số tiền là 19.225 tỷ đồng. Trong đó có 13.087 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 5.306 tỷ đồng, 22.339 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 11.941 tỷ đồng, 4.611 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.977 tỷ.

Các ngân hàng đã giải ngân cho 39.883 hộ với số tiền là 13.771 tỷ đồng, 13.086 hộ mua nhà ở xã hội là với số tiền là 3.978 tỷ đồng, 22.339 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 8.062 tỷ đồng, 4.458 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.731 tỷ đồng.

Thống kê các khoản vay cho khách hàng cá nhân theo gói 30.000 tỷ đồng tại TP Hà Nội, các ngân hàng đã cam kết cho vay 16.558 hộ, với số tiền là 8.074 tỷ đồng, trong đó 6.403 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 2.779 tỷ đồng, 10.027 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 5.225 tỷ đồng, 128 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 69 tỷ đồng.

Các khoản giải ngân cho khách hàng cá nhân là 15.422 hộ với số tiền là 5.870 tỷ đồng, 6.427 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 2.198 tỷ đồng, 8.867 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 3.613 tỷ đồng, 128 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 59 tỷ đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, các ngân hàng đã cam kết cho vay 9.511 hộ, với số tiền là 5.668 tỷ đồng, trong đó 2.412 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 1.245 tỷ đồng, 6.976 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 4.357 tỷ đồng, 123 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 66 tỷ đồng.

Các khoản giải ngân cho khách hàng cá nhân tại TP. Hồ Chí Minh là 9.229 hộ với số tiền là 3.197 tỷ đồng, trong đó 2.368 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền 754 tỷ đồng, 6.758 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 2.399 tỷ đồng, 103 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 45 tỷ đồng.

Đối với tổ chức: Các ngân hàng đã cam kết cho vay 60 dự án  với số tiền là 7.774 tỷ đồng. Trong đó, tại TP. Hà Nội là 16 dự án với số tiền 3.723 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh là 8 dự án với số tiền là 1.193 tỷ đồng.

Các ngân hàng đã giải ngân cho chủ đầu tư cho 58 dự án với số dư nợ là 3.940 tỷ đồng, TP Hà Nội có 15 dự án với dư nợ là 1.582 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh có 8 dự án với dư nợ là 835 tỷ đồng.

Theo Quang Hưng
baodautu.vn

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê