Bất động sản

“Có nhiều điều kiện thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh bất động sản”

05/07/2016 13:10 Bản để in

(ĐTCK) "Với các giải pháp, quy định mới, tôi tin rằng, hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung, hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản nói riêng sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện".

“Có nhiều điều kiện thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh bất động sản”

Đó là đánh giá của ông Quách Ngọc Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc Tọa đàm "Thị trường bất động sản 2016: Cơ hội đầu tư và mua nhà từ những chính sách mới” do Báo Đầu tư tổ chức cuối tuần qua.

Ông Tuấn nói:

"Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực vào ngày 1/7/2015. Cùng thời điểm này có 2 đạo luật quan trọng khác có hiệu lực, đó là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, với những thay đổi mang tính cách mạng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Theo đó, Nhà nước thực hiện quản lý về hoạt động đầu tư, kinh doanh theo hướng chuyển từ việc doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân được kinh doanh những gì mà Nhà nước cho phép sang được tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà Luật Đầu tư không cấm. Luật quy định danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh; danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (267 ngành nghề), đồng thời đưa ra những yêu cầu cụ thể để đảm bảo cho việc ban hành các điều kiện đầu tư, kinh doanh được minh bạch, chi tiết.

Vừa qua, chúng ta đã có một cuộc tổng rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh, bởi theo quy định của Luật Đầu tư, văn bản do các bộ, ngành và địa phương quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Bên cạnh đó, việc rà soát không dừng lại ở ngày 1/7/2016, bởi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã cung cấp cơ chế để đánh giá, rà soát liên tục các điều kiện đầu tư, kinh doanh. Theo đó, có thể rà soát này theo chủ đề, theo yêu cầu quản lý nhà nước ở từng thời điểm, nhưng cũng có những yêu cầu mang tính định kỳ, để hoạt động đầu tư, kinh doanh hướng tới sự minh bạch, rõ ràng và tin cậy.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã có các giải pháp cụ thể, quyết liệt để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại các nghị quyết như: Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 7/8/2015 về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Với các giải pháp, quy định như vậy, tôi tin rằng, hoạt động đầu tư, kinh doanh nói chung, hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản nói riêng sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện".

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Trí Dũng ghi
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê