Bất động sản

Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 2017

06/03/2017 11:45 Bản để in

(ĐTCK) Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 79/2017 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 2017

Quyết định này hướng dẫn nội dung của Nghị định 32/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng thời thay thế Quyết định số 957/2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

Chi phí quản lý dự án bao gồm: tiền lương của cán bộ quản lý dự án, tiền công của người lao động trả theo hợp đồng, các khoản phụ cấp nước, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân được hưởng lương theo dự án), ứng dụng khoa học công nghệ, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng phẩm, công tác phí, thuê mướn, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án, chi phí khác…

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
 

Theo Kim Đức
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê