Bất động sản

Đà Nẵng chưa thông qua bảng giá đất mới

08/01/2020 14:40 Bản để in

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, ông Nguyễn Nho Trung cho biết, qua thẩm tra của HĐND thành phố cho thấy, dự thảo nghị quyết và tờ trình cùng các hồ sơ liên quan đến bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của thành phố chưa bảo đảm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng chưa thông qua bảng giá đất mới

Thành phố Đà Nẵng chưa thông qua bảng giá đất mới.

Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng vừa họp phiên thường kỳ tháng 1/2020 để bàn các nội dung sẽ trình 2 kỳ họp bất thường của HĐND thành phố diễn ra trong thời gian đến.

Theo kế hoạch, HĐND thành phố Đà Nẵng dự kiến tổ chức 2 Kỳ họp bất thường trong tháng 1/2020 và giữa tháng 3/2020 để xem xét các nội dung như cho ý kiến đối với bảng giá đất TP. Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024; quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố; bổ sung kế hoạch vốn xây dựng cơ bản cho các dự án đầu tư công đã đảm bảo thủ tục; chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án xây dựng nhà…

Tuy nhiên, trong phiên họp thường kỳ tháng 1/2020, HĐND TP. Đà Nẵng quyết định chưa thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024. Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ thì thời gian khảo sát giá đất tại TP. Đà Nẵng của cơ quan tư vấn về giá là vào năm 2019, thời điểm nhạy cảm, giá đất tăng cao đột biến, hiện nay thị trường đã xuống, cần thiết thì khảo sát lại, cân nhắc  mức giá phù hợp cho cả giai đoạn.

Ông Nguyễn Nho Trung cho biết, qua thẩm tra của các ban của HĐND thành phố cho thấy, dự thảo nghị quyết và tờ trình cùng các hồ sơ liên quan đến bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 do UBND thành phố trình HĐND thành phố chưa bảo đảm thủ tục theo quy định của pháp luật. Do đó, Thường trực HĐND thành phố quyết định không triệu tập kỳ họp bất thường để thông qua nghị quyết về bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024.

Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ liên quan đến bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 để trình kỳ họp gần nhất của HĐND thành phố, cho phép UBND thành phố áp dụng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật rút gọn để rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ.

Đồng thời, yêu cầu UBND thành phố xây dựng bảng giá đất thật kỹ, đảm bảo khi ban hành sẽ phục vụ tốt sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; không ảnh hưởng đến đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo yếu tố cạnh tranh giữa TP. Đà Nẵng với các địa phương khác.

Trong thời gian chưa có bảng giá đất mới, UBND thành phố tiếp tục thực hiện áp dụng giá đất theo Nghị quyết HĐND thành phố đã thông qua tại kỳ họp thứ 12 vừa qua.

Hoàng Anh
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê