Bất động sản

Đại gia Nguyễn Cao Trí phải huy động thêm vốn mới đủ lực thực hiện dự án

09/12/2021 15:09 Bản để in

Công ty Sài Gòn Đại Ninh đảm bảo về năng lực tài chính khi thực hiện đúng cam kết việc tiếp tục huy động vốn, sử dụng vốn đảm bảo cho Dự án Khu đô thị sinh thái Đại Ninh.

Đại gia Nguyễn Cao Trí phải huy động thêm vốn mới đủ lực thực hiện dự án

Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, sinh thái Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng) do Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Ảnh: D.K

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng vừa có ý kiến về hồ sơ điều chỉnh Dự án Khu đô thị sinh thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh

Theo đó, tại văn bản đề nghị của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (ngày 11/11/2021), tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ 25.243 tỷ đồng (tổng mức đầu tư phê duyệt vào năm 2010) lên 30.291,6 tỷ đồng (tăng 20%, tương đương 5.048,6 tỷ đồng).

Lý do điều chỉnh: “Do chi phí tăng tại thời điểm đề nghị so với thời điểm năm 2010 dẫn đến phải điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo khả thi trong quá trình thực hiện”.

Bên cạnh đó, Công ty Sài Gòn Đại Ninh còn đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất không thay đổi là 3.595,45 ha. Tại báo cáo vào ngày 11/11/2021, Công ty Sài Gòn Đại Ninh xác nhận đã đầu tư vào dự án 2.000 tỷ đồng.

Về năng lực tài chính để điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 25.243 tỷ đồng thành 30.291,6 tỷ đồng do tăng vốn thực hiện dự án có chuyển mục đích sử dụng đất theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (vào ngày 1/12/2021), theo hồ sơ mà Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận, gồm có: Giấy xác nhận số dư tiền gửi ngày 23/3/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Trung tâm xác nhận số dư của Công ty ngày 23/3/2021 là 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bản cam kết góp vốn ngày 22/11/2021, người đại diện theo pháp luật của Công ty Sài Gòn Đại Ninh (ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty) cam kết tiếp tục góp vốn và hỗ trợ nguồn vốn cho Công ty trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh với số vốn 543,74 tỷ đồng theo tiến độ triển khai dự án được UBND tỉnh chấp thuận.

Hồ sơ còn có Thư cam kết cấp tín dụng ngày 23/3/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Trung tâm, mà cụ thể là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Trung tâm sẽ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp tín dụng thực hiện dự án nêu trên với tổng mức xem xét cấp tín dụng tối đa là 2.000 tỷ đồng (việc cấp tín dụng sẽ được thực hiện khi công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo “quy định nội bộ” của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và các quy định của pháp luật hiện hành về cấp tín dụng tại thời điểm Ngân hàng cấp tín dụng và thư cam kết có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành).

Sở Tài chính cho rằng, thành phần hồ sơ do Công ty Sài Gòn Đại Ninh cung cấp, đến thời điểm xem xét, Công ty này đảm bảo được 4.543,74 tỷ đồng/5.000 tỷ đồng để thực hiện việc điều chỉnh mức đầu tư.

Đáng chú ý, số vốn đầu tư còn lại 456,26 tỷ đồng, Công ty Sài Gòn Đại Ninh cam kết sẽ tiếp tục huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân khác để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án theo phân kỳ đầu tư và tiến độ dự án điều chỉnh được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt (văn bản số 182, ngày 22/11/2021).

“Như vậy, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đảm bảo về năng lực tài chính khi thực hiện đúng cam kết việc tiếp tục huy động vốn và sử dụng vốn đảm bảo cho Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh”, Sở Tài chính Lâm Đồng kết luận.

Nhiệt Băng
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê