Bất động sản

Địa lý phong thủy và sự cần thiết trong cuộc sống

18/03/2017 07:13 Bản để in

(ĐTCK) Tất cả chúng ta đều có hai cách giải thích cùng một hiện tượng, hoặc cùng một sự kiện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày.

Địa lý phong thủy và sự cần thiết trong cuộc sống

Thứ nhất là giải thích bằng nhận thức trực quan. Cuộc sống hằng ngày, hầu hết chúng ta đều giải thích mọi hiện tượng xung quanh chúng ta bằng nhận thức trực quan. Chẳng hạn, một vụ đụng xe xảy ra, chúng ta đều có thể giải thích đó là do anh A, chị B rẽ không xi-nhan, hoặc phóng nhanh, vượt ẩu…

Tất cả cách giải thích đó đều đúng, nhưng đó là cách giải thích bằng nhận thức trực quan. Và khi chúng ta giải thích bằng nhận thức trực quan, cho dù nó đúng, thì cũng chỉ là việc mô tả một hiện tượng đã xảy ra.

Cách giải thích này hoàn toàn không có khả năng tiên tri, hoặc chỉ là một khả năng tiên tri bị giới hạn. Chẳng hạn, một người chuyên phóng nhanh, vượt ẩu thì khả năng tiên tri chỉ hạn chế rằng: người đó thế nào cũng bị đụng xe. Tuy nhiên, thời điểm nào người đó sẽ bị đụng xe, lại không thể xác định được.

Thứ hai là giải thích bằng một hệ thống tổng hợp phản ánh những quy luật khách quan, qua hệ thống phương pháp luận của một lý thuyết, bằng những danh từ và khái niệm của hệ thống lý thuyết này.

Với cách giải thích này, chúng ta phải có kiến thức chuyên ngành, để hiểu những khái niệm ngôn ngữ mang tính chuyên ngành, được mô tả có tính tổng hợp những quy luật cho mọi hiện tượng. Do đó, nó có khả năng tiên tri với những kết quả có thể kiểm chứng.

Chính khả năng tiên tri được kiểm chứng của ngành Địa lý phong thủy học nói riêng và hầu hết những phương pháp ứng dụng của các ngành ứng dụng thuộc nền văn minh Đông phương nói chung như đông y, bốc dịch, tử vi…, là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm sự tồn tại của những phương pháp ứng dụng này. Nó đã vượt thời gian tính bằng thiên niên kỷ trong xã hội Đông phương của chúng ta.

Chúng ta có thể xác định rằng, nếu không có khả năng tiên tri với những hiệu quả được kiểm chứng, thì tất cả những ngành học thuộc về nền văn minh Đông phương như trên không thể tồn tại được.

Đã có nhiều người đặt vấn đề là ở những nền văn minh Âu Mỹ, hay Trung Đông… không hề tồn tại ngành Phong thủy học, nhưng họ vẫn có đầy đủ những yếu tố mà mục đích ngành phong thủy học đạt tới.

Vậy phong thủy có thực sự cần thiết trong cuộc sống hay không?

Về vấn đề này, chúng ta có 2 cách giải thích hiện tượng là giải thích trực quan và giải thích trên cơ sở lý thuyết.

Trong đó, sự hình hành hệ thống lý thuyết để giải thích mọi hiện tượng với khả năng tiên tri, chính là biểu hiện của một nền văn minh rất phát triển. Còn nếu chỉ giải thích hiện tượng bằng nhận thức trực quan, thì chúng ta không cần bất cứ một lý thuyết nào trong nền văn minh.

Phong thủy là một hệ thống lý thuyết tổng hợp tất cả mọi quy luật khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người thông qua ngôi nhà của con người. Sự tồn tại một hệ thống lý thuyết phong thủy, thể hiện một trình độ văn minh rất phát triển của nền văn minh cổ xưa.

Nền văn minh này đã giải thích cả thế giới với cuộc sống con người trên trái đất này, bằng những quy luật tương tác được tổng hợp và mô tả trong hệ thống lý thuyết ứng dụng của nó, trong đó có ngành Phong thủy học Đông phương.

Điều này có thể so sánh với sự phát triển của nền văn minh hiện đại của chúng ta, cần có những lý thuyết khoa học hiện đại để giải thích lại thế giới quan và nhân sinh quan, thay thế cách giải thích thê giới bằng nhận thức trực quan đơn giản.

Chính vì tính quy luật được phản ánh đó, mà ngành Địa lý phong thủy Đông phương có thể xác định được sự thành công và thất bại của một đời người với khả năng tiên tri. Hay nói rõ hơn, ngành Địa lý Phong thủy học Đông phương đã giải thích cuộc sống của con người và xã hội, bằng một hệ thống lý thuyết có tính tổng hợp những thực tại khách quan đang tác động đến cuộc sống của con người.

Do đó, khi chúng ta so sánh Địa lý phong thủy với những lý thuyết khoa học hiện đại nhất, đang cố gắng giải thích thế giới quan, nhân sinh quan của con người thuộc về nền văn minh hiện đại, chúng ta mới thấy rằng, để có được một hệ thống lý thuyết như ngành Địa lý phong thủy Đông phương, thì nó phải là sản phẩm của một nền văn minh rất cao cấp.               

(Còn nữa)

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lý học Đông Phương
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê