Bất động sản

Diễn biến mới về vụ cổ đông dự án Hapulico kiện nhau

05/11/2011 08:42 Bản để in

Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TANDTC đã tuyên hủy án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án tranh chấp giữa các thành viên của Hapulico. Vậy, tại tòa án, các thành viên này đã “tố” nhau những gì? Vì sao qua 3 lần xét xử, vụ việc vẫn chưa ngã ngũ?

Diễn biến mới về vụ cổ đông dự án Hapulico kiện nhau

Cùng chung lưng đấu cật ngay từ những ngày gian khó để lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Ha

>> Cổ đông dự án Hapulico kiện nhau

 

Phản bác của bị đơn

 

Công ty Hapulico là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở Hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh số 999/2007/HĐNTHTKD ngày 10/08/2007 giữa 05 cổ đông sáng lập, với số vốn điều lệ ban đầu là 110.000.000.000 đồng, trong đó: Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị góp 38.500.000.000 đồng, chiếm 35% vốn điều lệ; Công ty cổ phần điện – chiếu sáng góp 5.500.000.000 đồng, chiếm 5% vốn điều lệ; Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại góp 28.600.000.000 đồng, chiếm 26% vốn điều lệ; Công ty cổ phần hội chợ quảng cáo thương mại Việt Mỹ góp 11.000.000.000 đồng, chiếm 10% vốn điều lệ; Công ty Ba Đình góp 26.400.000.000 đồng, chiếm 24% vốn điều lệ.

  

Tại hợp đồng nguyên tắc số 999/2007/HĐNTHTKD ngày 10/08/2007, 04 cổ đông đã nhất trí hỗ trợ việc góp thay cho Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị toàn bộ 35% vốn góp theo tỷ lệ mỗi đơn vị.

 

Công ty Hapulico được chính thức thành lập kể từ ngày 20/05/2008 thep Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024766 do ông Nguyễn Tiến Trung được cử làm Tổng giám đốc và là đại diện theo pháp luật của Công ty (ông Trung cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị - đại diện theo pháp luật và đang nắm giữ 98% vốn điều lệ của Công ty Ba Đình).

 

Công ty Ba Đình yếu kém về kinh tế, sau khi ký hợp đồng nguyên tắc số 999/2007/HĐNTHTKD thì ngày 28/01/2008, Công ty Ba Đình (do ông Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị) đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Chi nhánh Trung Hòa Nhân Chính với thời hạn vay là 02 ngày nhằm mục đích xác nhận số dư tài khoản của Công ty Ba Đình là có khả năng góp vốn đầu tư vào dự án. Ngày 14/02/2008, Ngân hàng đã chuyển vào tài khoản của Công ty Ba Đình là 41.500.000.000 đồng và đến ngày 15/04/2008 Công ty Ba Đình phải trả ngay số tiền đã vay cùng với lãi là 3.459.300 đồng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội.

 

Để có tiền góp vốn vào liên doanh (theo thỏa thuận) thì ngày 14/04/2008 Công ty Ba Đình đã ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn vay của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại với số tiền 24.000.000.000 đồng trong thời hạn vay 6 tháng. Sau đó, Công ty Ba Đình nộp 21.000.000.000 đồng vào tài khoản của Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị.

 

Việc góp vốn lẽ ra Công ty Ba Đình phải góp đủ số tiền 40.615.385.000 đồng trước khi thành lập Công ty, nhưng đến thời điểm ngày 14/04/2008 mới góp được 21.000.000.000 đồng, còn thiếu 19.615.385.000 đồng.

 

Khi Công ty Hapulico được thành lập (ngày 20/05/2008) thì Công ty Ba Đình đã vi phạm việc góp vốn theo hợp đồng nguyên tắc số 999/2007/HĐNTHTKD. Thời điểm này ông Trung được cử làm Tổng giám đốc – đại diện theo pháp luật của Công ty Hapulico nên ngày 10/06/2008 đã dùng tài sản của Công ty Hapulico bảo lãnh cho Công ty Ba Đình vay 20.000.000.000 của Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội – Chi nhánh Trung Hòa Nhân Chính (theo hợp đồng bảo lãnh số 0806THNC001/HĐTD). Số tiền này Công ty Ba Đình vay thời hạn 01 tháng (mà không phải thế chấp tài sản) để góp vốn điều lệ vào Công ty Hapulico.

 

Quá trình thực hiện rút vốn đã góp: Do không có tiền để góp vốn điều lệ nên Công ty Ba Đình đã đi vay như nêu trên và thực tế không có nguồn tiền để trả nợ. Do đó, ông Trung với tư cách là Tổng giám đốc Công ty Hapulico đã tự ý ký 03 hợp đồng tín dụng để cho Công ty Ba Đình vay tiền (Công ty Ba Đình do ông Trung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Phạm Thị Ngọc Trâm làm Quyền Tổng giám đốc, bà Trâm còn được ông Trung cử làm thủ quỹ Công ty Hapulico) gồm: Hợp đồng tín dụng số 01 ngày 19/06/2008; Hợp đồng tín dụng số 03 ngày 19/08/2008; Hợp đồng tín dụng số 07 ngày 30/09/2008 (thời hạn vay là 6 tháng).

 

Mục đích ghi hợp đồng vay tiền để kinh doanh nhưng thực tế là rút vốn và che giấu việc rút vốn, bởi vì: ngày 20/06/2008 là ngày rút vốn lần đầu với số tiền rút là 20.200.000.000 đồng, số tiền này là để trả cho Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội số tiền 20.105.000.000 đồng; ngày 21/06/2008 đã rút tiếp 13.800.000.000 đồng để trả nợ cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại; ngày 19/08/2008 đã rút 1.000.000.000 đồng; ngày 02/10/2008 rút 10.000.000.000 đồng để trả cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và thương mại.

 

Như vậy, tính đến ngày 20/08/2008 (ngày cuối cùng các cổ đông phải hoàn thành việc góp vốn theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp) thì số tiền Công ty Ba Đình góp vốn đã được lần lượt tiến hành rút ra bằng hình thức gian dối và còn chiếm dụng của Công ty Hapulico số tiền 4.000.000.000 đồng.

 

Việc xử lý rút vốn đối với Công ty Ba Đình: Sau khi phát hiện những sai phạm của ông Nguyễn Tiến Trung (trong thời gian làm Tổng giám đốc Công ty Hapulico) thì ngày 28/11/2008 Đại hội đồng cổ đông Công ty Hapulico đã tiến hành họp và quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Hapulico của ông Nguyễn Tiến Trung và bổ nhiệm ông Trần Quý Lợi thay thế.

 

Việc ông Trung rút vốn bị phát hiện và nhắc nhở tại nhiều cuộc họp HĐQT Công ty Hapulico…

 

Ngày 01/08/2009, Đại hội cổ đông đã quyết định hủy bỏ tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình. Ngày 11/08/2009, Công ty Hapulico đã áp dụng khoản 3 Điều 84 Luật Doanh nghiêph và khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty để các cổ đông khác góp thay và các cổ đông khác đã góp đầy đủ vốn của Công ty Ba Đình.

 

Từ những căn cứ nêu trên, bị đơn là Công ty Hapulico đề nghị: Bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn; Giữ nguyên yêu cầu phản tố về việc hoàn trả số tiền 4.000.000.000 đồng gốc và 520.000.000 đồng tiền lãi quá hạn do Công ty Ba Đình chiếm giữ bất hợp pháp.

 

Cơ sở của nguyên đơn

 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 31/08/2009 và các lời khai trong quá trình tố tụng của nguyên đơn là Công ty Ba Đình cho thấy: Công ty Ba Đình là cổ đông sáng lập sở hữu 2.640.000 cổ phần, tương đương 24% vốn góp trong Công ty Hapulico. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Ba Đình đồng thời là ủy viên HĐQT Công ty Hapulico.

 

Công ty Ba Đình đã góp đủ số vốn theo Điều lệ công ty và trở thành cổ đông sáng lập của Công ty Hapulico. Việc góp vốn được chứng minh bằng chứng từ nộp tiền mặt 21.000.000.000 đồng ngày 14/04/2008 và 20.000.000.000 đồng ngày 11/06/2009. Tại biên bản họp HĐQT số 04/01/BB-HĐQT ngày 17/07/2009 các thành viên hội đồng quản trị vẫn thừa nhận Công ty Ba Đình đã nộp số tiền phải góp là 40.615.385.000 đồng vào tái khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị.

 

Theo Hợp đồng nguyên tắc hợp tác kinh doanh ngày 10/08/2007 thì việc thành lập Công ty Hapulico gồm 5 pháp nhân, trong đó Công ty Ba Đình đã góp đủ số tiền 21.000.000.000 đồng chiếm 24% vốn điều lệ và góp thay Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị 20.000.000.000 đồng (phần vốn tương ứng), tổng cộng là 41.000.000.000 đồng. Ông Nguyễn Tiến Trung là Chủ tịch HĐQT Công ty Ba Đình được bầu vào HĐQT Công ty Hapulico và giữ chức Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty Hapulico.

 

Khi ông Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Hapulico, căn cứ vào tình hình thực tế các dự án và các hoạt động kinh doanh khác chưa triển khai nên Công ty Hapulico chưa có nhu cầu sử dụng các khoản vốn trên. Để duy trì và phát triển vốn của Công ty Hapulico, ông Trung đã cho một số đối tác vay tiền để lấy lãi về cho Công ty Hapulico, trong đó có Công ty Ba Đình vay 45.000.000.000 đồng theo 03 hợp đồng tín dụng.

 

Sau khi ông Trung không còn làm Tổng giám đốc Công ty Hapulico nữa thì ông Trần Quý Lợi với tư cách là Tổng giám đốc Công ty Hapulico ký Công văn số 03 ngày 13/04/2009 với nội dung “tính đến ngày 13/04/2009, tổng số nợ gốc và lãi vay Công ty Ba Đình nợ Công ty Hapulico là 50.456.783.333 đồng” vả đòi Công ty Ba Đình trả nợ. Như vậy, Công ty Hapulico thừa nhận mối quan hệ vay nợ này.

 

Ngày 06/08/2009, Công ty Ba Đình đã thu xếp tài chính và chuyển trả toàn bộ số tiền vay của 03 hợp đồng tín dụng vào tài khoản của Công ty Hapulico được ghi trên hợp đồng vay, nhưng số tiền này lại được chuyển lại vào tài khoản của Công ty Ba Đình. Như vậy, Công ty Ba Đình đã trả nợ theo 03 hợp đồng tín dụng nhưng Công ty Hapulico cố tình không nhận tiền thì Công ty Hapulico phải tự chịu trách nhiệm về việc không nhận tiền của mình.

 

Việc Công ty Hapulico cho rằng Công ty Ba Đình vay vốn đồng nghĩa với việc Công ty Ba Đình đã rút vốn góp nên đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông nhằm bãi miễn tư cách cổ đông sáng lập của Công ty Ba Đình tại Công ty Hapulico là không đúng, vì:

 

Thứ nhất, Công ty Ba Đình hoàn toán đủ tư cách là cổ đông sáng lập chiếm 24% vốn góp của Công ty Hapulico theo đúng quy định của pháp luật.

 

Thứ hai, đây là quan hệ vay nợ giữa Công ty Hapulico và Công ty Ba Đình.

 

Do vậy, không có cơ sở pháp lý để cho rằng Công ty Ba Đình đã tự ý rút vốn tại Công ty Hapulico để bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình.

 

Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình là trái pháp luật, bởi:

 

Công ty Hapulico viện dẫn khoản 3, Điều 12, Điều lệ Công ty và khoản 3, Điều 84 Luật Doanh nghiệp là không đúng, vì các điều luật này áp dụng đối với trường hợp cổ đông chưa góp đủ số vốn đã đăng ký trong khi Công ty Ba Đình chuyển đầy đủ số tiền góp vốn vào tài khoàn thông qua ngân hàng.

 

Hơn nữa, việc Công ty Ba Đình nộp đủ còn được Công ty Hapulico thừa nhận trong Thông báo số 32/2009/TB-HĐQT ngày 13/08/2009 thông báo kết quả kiểm phiếu “bãi miễn” từ cách cổ đông của Công ty Ba Đình là “thứ hai: lựa chọn phương án huy động vốn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 84 Luật Doanh nghiệp và điểm b khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty để góp thay số vốn mà Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình đã rút (không góp lại theo cam kết) cùng các khoản hỗ trợ theo hợp đồng 999/2007/HĐNTHTKD ngày 10/08/2007”. Như vậy, chính đại hội đồng cổ đông cỷa Công ty Hapulico đã thừa nhận rằng Công ty Ba Đình fđã góp vốn (vì có góp vốn thì mới có “rút vốn” như Hapulico khẳng định).

 

Theo quy định tại Điều 105 Luật Doanh nghiệp về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông là do HĐQT thực hiện. Tuy nhiên, tại phiên họp HĐQT Công ty Hapulico ngày 17/04/2009 thì ông Nguyễn Tiến Trung với tư cách là Ủy viên HĐQT vắng mặt có lý do nhưng một số thành viên HĐQT vẫn tiến hành thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình.

 

Mặc dù, không có đầy đủ thành viên trong HĐQT, nhưng biên bản vẫn ghi tỷ lệ biểu quyết là 100% và không có chữ ký của ông Nguyễn Tiến Trung. Bất chấp sự phản đối của Công ty Ba Đình, ngày 14/08/2009 Công ty Ba Đình nhận được văn bản số 32/2009/TB-HĐQT đề ngày 13/08/2009 của Công ty Hapulico với nội dung “bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình kể từ ngày 01/08/2009; bãi miễn chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Tiến Trung từ ngày 11/08/2009”. Đồng thời Công ty Hapulico đã quyết định cho một số cổ đông sáng lập khác góp thay phần vốn góp của Công ty Ba Đình trong khi Công ty Ba Đình chưa bao giờ rút vốn khỏi Công ty Hapulico.

 

Công ty Ba Đình khởi kiện đề nghị Tòa án giải quyết các yêu cầu sau:

 

Hủy kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/08/2009 của Hội đồng quản trị Công ty Hapulico và Quyết định số 29/2009/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 01/08/2009 về việc tập hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 

Hủy bỏ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 31/BB/ĐHCĐBT ngày 11/08/2009 và Nghị quyết số 31/1/2009/NQ-ĐHĐCĐBTBT ngày 11/08/2009 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Hapulico.

 

Tuyên bố tất cả những việc làm nhằm bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình tại Công ty Hapulico là trái pháp luật.

 

Đối với yêu cầu phản tố của Công ty Hapulico thì Công ty Ba Đình khẳng định đã trả tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng Công ty Hapulico không nhận; do vậy, bị đơn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc không nhận tiền của mình; đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.


Dân trí
Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê