Bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản quý I, “nhấp nhô” vòng quay lợi nhuận

12/05/2016 07:00 Bản để in

(ĐTCK) Quý I/2016, thị trường bất động sản duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Vậy nhưng, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cho thấy một thực tế đa dạng: tăng mạnh có, giảm sâu có, thua lỗ có.

Doanh nghiệp bất động sản quý I, “nhấp nhô” vòng quay lợi nhuận

Kết quả kinh doanh tăng mạnh

Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố, quý I/2016 đạt doanh thu hơn 15.159 tỷ đồng, gấp 2 lần quý I/2015, trong đó doanh thu từ bất động sản là 10.542 tỷ đồng, tăng 146% và bán lẻ 2.191 tỷ đồng, tăng 363%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 610 tỷ đồng, tăng 42,5%.

Tập đoàn FLC (FLC) đạt 1.437,8 tỷ đồng doanh thu trong quý I/2016, tăng 120% so với quý I/2015, trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng 4 lần, đạt 494 tỷ đồng. Tuy nhiên, do doanh thu tài chính sụt giảm, chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng mạnh, nên lợi nhuận sau thuế công ty mẹ trong kỳ chỉ tăng 24%, đạt 116 tỷ đồng.

Với CTCP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC), doanh thu công ty mẹ trong quý I đạt hơn 370 tỷ đồng, tăng 44%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 49 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này là nhờ trong kỳ, HQC tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu các căn hộ thô, căn hộ hoàn thiện block HQ1-4 của Dự án Nhà ở xã hội HQC Plaza và các căn hộ thô của Dự án Nhà ở xã hội HQC Hóc Môn cho khách hàng.

CTCP Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý I/2016, với doanh thu 569,5 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 93,6 tỷ đồng, tăng 79% so với quý I/2015. 

… nhờ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác

Trong quý I/2016, hoạt động kinh doanh chính của CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH) giảm sút, nhưng nhờ hoạt động tài chính tăng mạnh nên công ty mẹ đạt hơn 9 tỷ đồng lợi nhuận trong kỳ, tăng 53% so với quý I/2015.

Tương tự, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) lãi hơn 5,9 tỷ đồng trong quý I/2016, bằng 2,8 lần quý I/2015 là nhờ có khoản lãi 11 tỷ đồng từ hoạt động tài chính.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) đạt kết quả kinh doanh khả quan trong quý I năm nay, với doanh thu thuần gần 83 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng gần 107% khiến lãi gộp chỉ đạt hơn 7 tỷ đồng. Các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý cũng đều tăng. Kết quả, trong kỳ, QCG lãi gần 1,6 tỷ đồng, mức lãi này gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước là nhờ khoản lợi nhuận khác (từ hoạt động thanh lý hợp đồng căn hộ) 2,6 tỷ đồng. 

Lợi nhuận sụt giảm

CTCP Dịch vụ và xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) đạt doanh thu hơn 315 tỷ đồng trong quý I/2016, tăng 84% so với quý I/2015, trong đó doanh thu chuyển nhượng bất động sản và hoạt động xây dựng đều tăng cao, ngoại trừ doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 44%. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay mạnh, các chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng tăng, khiến lãi sau thuế công ty mẹ giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt hơn 29 tỷ đồng.

Trong quý I/2016, Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX) đạt doanh thu thuần hơn 1.535 tỷ đồng, giảm 24%; lãi sau thuế 1,5 tỷ đồng, giảm 46,5% so với quý I/2015. Theo PVX, lợi nhuận giảm là do Công ty phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi, đầu tư tài chính. Tại thời điểm cuối quý I/2016, dự phòng giảm giá kinh doanh chứng khoán của PVX là gần 164 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 814 tỷ đồng, dự phòng phải thu dài hạn khó đòi hơn 304 tỷ đồng, dự phòng đầu tư tài chính dài hạn gần 1.478 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA) và Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) cũng có kết quả kinh doanh sụt giảm. Đây là hai doanh nghiệp có hàng tồn kho cao, có khoản phải thu lớn. Cụ thể, cuối quý I/2016, hàng tồn kho của ITA ở mức hơn 3.606 tỷ đồng (chiếm 65% tổng tài sản), khoản phải thu hơn 2.206 tỷ đồng; hàng tồn kho của KBC trị giá 8.282 tỷ đồng (chiếm 68% tổng tài sản), khoản phải thu khách hàng ngắn hạn 569 tỷ đồng và dài hạn hơn 301 tỷ đồng.

Về doanh thu và lợi nhuận, quý I/2016, ITA đạt 93 tỷ đồng doanh thu, giảm 79%, lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 17 tỷ đồng, giảm 66% so với quý I/2015. Theo ITA, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của chính sách ghi nhận doanh thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (các hợp đồng cho thuê đất phát sinh phải đáp ứng điều kiện thu được 90% giá trị hợp đồng mới được ghi nhận doanh thu một lần).

KBC cũng có kết quả kém khả quan với doanh thu quý I/2016 giảm 18%; lợi nhuận sau thuế giảm 42% (đạt 95 tỷ đồng). Theo giải trình của KBC, nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu cho thuê lại đất cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng tài sản trên đất trong khu công nghiệp giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 

Thua lỗ

Quý I/2016, CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (PTL) tiếp tục công bố lỗ hợp nhất do gánh nặng chi phí lãi vay. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 12 tỷ đồng, tăng 58%, trong đó kinh doanh bất động sản chỉ đóng góp hơn 1 tỷ đồng; hoạt động tài chính âm 6 tỷ đồng; kết quả, Công ty lỗ ròng hơn 9 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 153 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Intresco (ITC) có doanh thu quý I/2016 giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do doanh thu bất động sản giảm; lỗ sau thuế 2,24 tỷ đồng. Theo giải trình của ITC, nguyên nhân lỗ là các dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư, chưa bàn giao, nên chưa ghi nhận doanh thu.

Theo Phan Hằng
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê