Bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh

06/09/2017 08:18 Bản để in

(ĐTCK) Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 8 tháng đầu năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới ở hầu hết các ngành tăng so với cùng kỳ năm 2016. 

Doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 3.156 doanh nghiệp, tăng 65,8%; lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 2.242 doanh nghiệp, tăng 30%; lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%...; riêng lĩnh vực vận tải kho bãi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm (4.061 doanh nghiệp, giảm 5,2%).

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Mai Phương
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê