Bất động sản

Doanh nghiệp ngành xây dựng lạc quan về thị trường

07/01/2019 15:35 Bản để in

Kết quả mới nhất từ cuộc điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành xây dựng của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong quý IV/2018, có 65% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất - kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn so với quý III/2018, có 34,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Doanh nghiệp ngành xây dựng lạc quan về thị trường

Dự báo về quý I/2019, mức độ lạc quan tuy có giảm, nhưng vẫn ở mức khá cao. Có 59,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh giữ ổn định và thuận lợi hơn; 37,5% doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.

Dự báo quý I/2019 so với quý IV/2018, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước khả quan nhất với 59,8% doanh nghiệp đánh giá ổn định và thuận lợi hơn. Tỷ lệ này của khu vực doanh nghiệp nhà nước là 57%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (khu vực doanh nghiệp FDI) là 58,9%.

Cũng theo điều tra này, nếu so với quý III/2018, chi trả lãi tiền vay cho hoạt động xây dựng của doanh nghiệp đã giảm 0,2%, xuống còn 1,4% trong quý IV/2018.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

 


Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê