Bất động sản

Dự án khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái được đề xuất vào danh sách ưu đãi

08/10/2021 09:57 Bản để in

(ĐTCK) Nội dung này mới đây đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét và mang lại kỳ vọng lớn cho các chủ đầu tư.

Dự án khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái được đề xuất vào danh sách ưu đãi

Các chủ đầu tư rất kỳ vọng vào sự hỗ trợ về mặt cơ chế cho mô hình khu công nghiệp sinh thái. Ảnh: Thành Nguyễn.

Trong Tờ trình số 376/Ttr-CP ngày 05/10/2021 về “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự” của Chính phủ gửi Quốc hội ngày 5/10, vấn đề ưu đãi cho khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái đã được đề cập.

Tờ trình của Chính phủ có nêu rõ thực trạng, hiện nay các khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái được xác định theo 8 tiêu chí, cao hơn khu công nghiệp thông thường. Tuy nhiên, theo Điều 16, Luật Đầu tư hiện hành thì dự án đầu tư kinh doanh khu công nghiệp sinh thái chỉ được hưởng ưu đãi tương tự như dự án kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thông thường; khu công nghiệp sinh thái được hưởng ưu đãi theo địa bàn tương tự như khu công nghiệp thông thường (chưa có ưu đãi, hỗ trợ để đẩy mạnh sản xuất sạch hơn, hiệu quả tài nguyên, cộng sinh công nghiệp, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn).

Do đó, Tờ trình nêu rõ việc cần thiết phải có thêm các hỗ trợ thông qua ưu đãi về đầu tư, thuế, tài chính, đất đai.

“Để khuyến khích phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái với vai trò là động lực tăng trưởng bền vững của khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cần thiết bổ sung “doanh nghiệp sinh thái hoạt động tại khu công nghiệp sinh thái” vào đối tượng ưu đãi đầu tư quy định tại điểm đ, Khoản 2, Điều 15, Luật Đầu tư”, Tờ trình nêu.

Điểm đ, Khoản 2, Điều 15, Luật Đầu tư

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ; dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ; doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Thành Nguyễn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê