Bất động sản

Dự án lớn hơn 50ha do Thủ tướng phê duyệt

26/11/2011 09:03 Bản để in

Theo Dự thảo "Nghị định quản lý đầu tư phát triển đô thị", Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt dự án có quy mô chiếm đất trên 50 ha trong khu vực cải tạo tái thiết đô thị.

Dự án lớn hơn 50ha do Thủ tướng phê duyệt

Khuyến khích chủ đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chuyển giao quyền sử dụng đấ

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng đối với dự án có quy mô chiếm đất trên 100 ha trong khu vực phát triển đô thị mới hoặc khu vực phát triển mở rộng đô thị, có quy mô chiếm đất trên 50 ha trong khu vực cải tạo tái thiết đô thị

 

Ngoài ra, các dự án thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia cũng do Thủ tướng phê duyệt.

 

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án dự án còn lại.

 

Trường hợp sau 12 tháng kể từ ngày quyết định giao chủ đầu tư mà không thực hiện thì người có thẩm quyền giao chủ đầu tư sẽ thu hồi Quyết định giao chủ đầu tư và xử lý theo quy định.

 

Cũng theo dự thảo Nghị định này, việc kinh doanh các sản phẩm của dự án phải tuân thủ các quy định về pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.

 

Việc kinh doanh đất có hạ tầng chỉ được phép khi chủ đầu tư đã giải phóng mặt bằng và đã triển khai xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo đúng nội dung dự án đã được phê duyệt.

 

Ngoài ra, khi thực hiện phát triển đô thị mà có dự án phát triển nhà ở thương mại thì chủ đầu tư phải xây dựng nhà ở chung cư phải phân chia hợp lý tỷ lệ cơ cấu các loại căn hộ đảm bảo tối thiểu phải có 30% số lượng căn hộ có diện tích nhỏ (45-70m2); 40% có diện tích trung bình (70-90m2)  và còn lại là loại căn hộ có diện tích lớn (từ 90m2 trở lên).

 

Các loại căn hộ trong nhà chung cư phải bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và được thiết kế, xây dựng theo kiểu căn hộ khép kín (có phòng ngủ, phòng khách, khu bếp, khu tắm, khu vệ sinh riêng biệt).

 

Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ: Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước nếu không làm tròn nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực dưới mọi hình thức gây trở ngại cho việc phát triển đầu tư hợp pháp sẽ bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm và nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.


LandToday
Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê