Bất động sản

Dự án nhà ở xã hội được vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án

15/12/2015 12:45 Bản để in

(ĐTCK) Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội được vay tối đa 80% tổng mức đầu tư dự án

Theo đó, các tổ chức tín dụng được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay. Cụ thể:

Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm (tối đa không quá 20 năm) kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm (tối đa không quá 15 năm) kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên với cho thuê mua và 5 năm (tối đa không quá 10 năm)  kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên với cho bán

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Các đối tượng được vay vốn, bao gồm vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữu nhà để ở phải đáp ứng quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.  

Các đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở hay hộ hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi thì chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất và áp dụng một chính sách vay vốn cho cả hộ gia đình.

Tổ chức tín dụng được chỉ định có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình

Thông tư 25/2015/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 10/12/2015.

Theo Trang ninh
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê