Bất động sản

Hà Nội dự kiến thu 1.500 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

10/03/2014 17:00 Bản để in

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND, triển khai thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014, nhằm tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giải quyết nhu cầu sử dụng đất của nhân dân, tăng nguồn thu cho ngân sách...

Hà Nội dự kiến thu 1.500 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất

Theo kế hoạch, việc đấu giá này dự kiến sẽ thu được khoảng 1.500 tỷ đồng, gồm 1.390 tỷ đồng từ 33 dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đấu giá ngay trong quý I và II/2014  (với diện tích đất đấu giá 41,67 ha); 100 tỷ đồng từ 1 dự án  có diện tích 0,98 ha dự kiến hoàn thành trong quý II, đủ điều kiện để đấu giá trong quý III hoặc IV và khoảng 10 tỷ đồng từ đấu giá các điểm nhà chuyên dùng.

Với các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ, quy mô dưới 5.000 m2, căn cứ vào Quyết định số 7499/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố, thì UBND cấp huyện chủ động lập kế hoạch tổ chức đấu giá theo quy định.                 

Theo Phan Long(baodautu.vn)
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê