Bất động sản

Hà Nội dự thu 53.537 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất từ 1.767 dự án

19/07/2018 19:36 Bản để in

Dự kiến trong năm 2018 Hà Nội sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 679 dự án, năm 2019 đấu giá 635 dự án, năm 2020 đấu giá 453 dự án. Tổng số tiền Hà Nội có thể thu về sau đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020 là 53.537 tỷ đồng nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Hà Nội dự thu 53.537 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất từ 1.767 dự án

Hà Nội có thể thu về sau đấu giá giai đoạn 2018 – 2020 là 53.537 tỷ đồng. Ảnh minh họa.
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 gồm 679 dự án, trong đó có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp.

Trong đó, tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng đất là 193,41 ha, dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710 tỷ đồng; đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý gồm 111 dự án, diện tích 75,96 ha, dự kiến thu 8.666,8 tỷ đồng;

Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000 m2 do cấp huyện quản lý gồm 568 dự án với diện tích đấu giá 117,45 ha, dự kiến thu 5.043,81 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá trong năm là 4.698,47 tỷ đồng.

Tổng số dự án đấu giá năm 2019 gồm 635 dự án, với tổng diện tích đất có thể đấu giá 197,02 ha, dự kiến kế hoạch thu 15.972,29 tỷ đồng.

Trong đó, đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý gồm 152 dự án, diện tích 116,18 ha, dự kiến thu 11.775,98 tỷ đồng; đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt dưới 5.000 m2 do cấp huyện quản lý gồm 483 dự án với diện tích 80,84 ha, dự kiến thu 4.196,31 tỷ đồng.

Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2019 là 6.104,76 tỷ đồng.

Năm 2020, theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất gồm 453 dự án với tổng diện tích đất 286,93 ha, dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng.

Như vậy, dự kiến tổng số tiền Hà Nội có thể thu về sau đấu giá giai đoạn 2018 - 2020 là 53.537 tỷ đồng nhằm tạo nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật của Thành phố.

Các đơn vị được UBND TP. Hà Nội giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện việc thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số tiền của người trúng đấu giá, nộp vào tài khoản của cơ quan tài chính các cấp.

Đồng thời, thực hiện hoàn trả ngay phần vốn đã ứng từ ngân sách Thành phố (năm 2013 về trước) và từ Quỹ đầu tư phát triển (năm 2014 đến nay), phần còn lại nộp ngân sách các cấp theo tỷ lệ quy định.

Cùng với đó, Quỹ Đầu tư phát triển rà soát, đôn đốc và thực hiện thu hồi đúng, đủ, kịp thời vốn ứng; tổng hợp kết quả việc hoàn trả vốn ứng cho các đơn vị, hàng quý báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ và UBND thành phố để chỉ đạo.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất và tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch.

Theo Thanh Nga
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê