Bất động sản

Hà Nội lấy ý kiến về hệ số bồi thường xây dựng lại chung cư cũ

16/12/2022 14:34 Bản để in

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến góp ý của người dân về dự thảo Quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội.

Quy định này sẽ thay thế Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND ngày 28/7/2008 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo dự thảo, UBND TP. Hà Nội đưa ra hệ số k bồi thường đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Nhà nước trực tiếp thực hiện bằng 1 lần.

Đối với phần diện tích căn hộ tái định cư vượt quá hệ số k=1 hoặc dự án không cân đối được tài chính, thì các chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng đối với phần diện tích này hoặc phần không cân đối được hiệu quả tài chính.

Chi phí đóng góp được tính theo giá trị để đầu tư xây dựng dự án phân bổ đều cho 1m2 diện tích sàn căn hộ tái định cư.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không do Nhà nước trực tiếp thực hiện, hệ số k bồi thường không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng căn hộ ghi trong giấy chứng nhận được cấp hoặc diện tích đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà.

Căn hộ mới được đền bù có diện tích không nhỏ hơn 25 m2 và bảo đảm tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án tại từng khu vực, hồ sơ hiện trạng nhà chung cư, hồ sơ quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, UBND cấp huyện có trách nhiệm xây dựng hệ số k bồi thường, gửi Sở Xây dựng để chủ trì cùng các sở, ngành rà soát, tổng hợp báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt...

Dự thảo cũng quy định các tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư như: Vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất dưới 2 0ha, không thấp hơn 15% sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên;

Nhà đầu tư có kinh nghiệm thực hiện tối thiểu 1 dự án khu đô thị có nhà ở hoặc 1 dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy mô tương tự với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư dự kiến đăng ký tham gia...

Dự thảo cũng quy định cơ chế hỗ trợ trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư: Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Quá trình triển khai dự án, trường hợp dự án không cân đối được tài chính (kể cả điều chỉnh quy hoạch) thì tùy từng dự án cụ thể, UBND TP. Hà Nội xem xét, quyết định cho phép áp dụng cơ chế chính sách hỗ trợ theo quy định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép áp dụng đối với từng dự án cụ thể.

Minh Thắng
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê