Bất động sản

Hà Nội rà soát toàn bộ dự án, công khai quỹ đất

13/04/2020 14:37 Bản để in

(ĐTCK) Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát toàn bộ các dự án, các thủ tục đầu tư đang giải quyết, đồng thời có trách nhiệm công khai kế quy hoạch sử dụng đất... để có các biện pháp tạo điều kiện cao nhất để hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một số nội dung đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

Hà Nội rà soát toàn bộ dự án, công khai quỹ đất

Cụ thể, giao Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020; danh mục các dự án thu hồi, chuyển đổi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 được HĐND Thành phố thông qua; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất; các quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia nghiên cứu, đề xuất dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu kiểm tra, rà soát, tổng hợp toàn bộ các hồ sơ xin giao đất, xin thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã nộp nhưng chưa giải quyết xong, báo cáo UBND Thành phố quyết định trước ngày 30/4.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê