Bất động sản

Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh giá đất tại kỳ họp HĐND thứ 11

18/11/2019 14:52 Bản để in

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 37/TB-HĐND về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh giá đất tại kỳ họp HĐND thứ 11

Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh giá đất tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 11, HĐND TP. Hà Nội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6/12.

Tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố sẽ xem xét các báo cáo quan trọng, trong đó có báo cáo về kết quả và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của thành phố Hà Nội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2020 của thành phố Hà Nội; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2019, tình hình thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2020.

HĐND TP. Hà Nội cũng sẽ xem xét các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hà Nội; Nghị quyết về việc kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc TP. Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Nghị quyết về phê duyệt danh mục dự án cần thu hòi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Đáng chú ý, HĐND Thành phố sẽ xem xét Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục cơ sở nhà đất phải di rời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường; Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn TP. Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 31/12/2024.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ xem xét 14 báo cáo thường kỳ, 6 báo cáo chuyên đề; xem xét thông qua 6 nghị quyết thường kỳ, 17 nghị quyết chuyên đề.

Trong đó, một số nghị quyết chuyên đề có tác động lớn đến đời sống dân sinh như: Định mức hỗ trợ và tỷ lệ chi phí quản lý dự án “nhân rộng mô hình giảm nghèo” ở 14 xã khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc miền núi trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2019-2020; phê duyệt danh mục cơ sở nhà đất phải di dời theo quy định hoặc do ô nhiễm môi trường; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc TP. Hà Nội; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2020-2021; chế độ chính sách cho người cai nghiện tự nguyện theo Nghị định số 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, HĐND Thành phố sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc.

Thu Trang
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê