Bất động sản

Hà Nội siết chặt quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc

27/11/2017 09:00 Bản để in

(ĐTCK) UBND TP. Hà Nội mới đây yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Hà Nội siết chặt quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc

Ảnh Internet

Cụ thể, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND TP. Hà Nội về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố có liên quan đến quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Thực hiện nghiêm công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Trong đó, thành phố yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các quyết định của UBND TP về: phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước; phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (nếu có); phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Theo Kim Đức
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê