Bất động sản

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

07/04/2017 19:33 Bản để in

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025.

Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025 (Hội đồng thẩm định) có 32 thành viên do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo quy định tại Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.
Cụ thể, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp UBND TP Hà Nội đánh giá, thẩm định Dự án Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành.
Ngoài ra, Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2025 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Theo Thu Trang
baodautu.vn

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê