Bất động sản

Hậu Giang đặt mục tiêu đến hết năm 2030 có 1.572 căn nhà ở xã hội

20/11/2023 17:23 Bản để in

Tỉnh Hậu Giang được giao đến năm 2030, tổng số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành là 1.400 căn. Tuy nhiên, tỉnh phấn đấu dự kiến hoàn thành đến hết năm 2030 là 1.572 căn.

Hậu Giang đặt mục tiêu đến hết năm 2030 có 1.572 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà ở xã hội tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

Ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa ký Quyết định số 271/KH-UBND ban hành Kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Kế hoạch nêu trên, tỉnh Hậu Giang phấn đấu thực hiện đạt mục tiêu đã được xác định tại khoản 2 Mục II Phần thứ tư của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023.

Theo Đề án, đến năm 2030, tỉnh Hậu Giang được giao tổng số căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành là 1.400 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 700 căn; giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 700 căn.

Tỉnh Hậu Giang phấn đấu năm 2025 dự kiến hoàn thành khoảng 110 căn; năm 2026 hoàn thành khoảng 220 căn; năm 2027 hoàn thành khoảng 240 căn; năm 2028 hoàn thành khoảng 285 căn; năm 2029 hoàn thành khoảng 310 căn và năm 2030 hoàn thành khoảng 407 căn. Tổng số căn nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành đến hết năm 2030 là 1.572 căn.

Trong đó, dự án đang triển khai là Khu nhà ở xã hội tại ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, TP.Ngã Bảy. Dự án có quy mô diện tích 11,1 ha, có tổng số 603 căn nhà ở xã hội, do Công ty cổ phần Tập đoàn bất động sản Lan Hưng làm chủ đầu tư. Dự án đang giải phóng mặt bằng.

Dự án nhà ở xã hội trong 20% quỹ đất ở của dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, tại Phường 4, TP. Vị Thanh, có quy mô diện tích 71,13 ha, tổng số 509 căn nhà ở xã hội. Dự án hiện chưa xác định chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp tại thị trấn Mái Dầm, quy mô diện tích 3,21 ha, tổng số 460 căn nhà ở xã hội. Dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 16/3/2022, theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng lập hồ sơ đề xuất dự án và trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, sơ bộ năng lực kinh nghiệm nhà đầu tư của 2 dự án: Nhà ở xã hội trong 20% quỹ đất ở của dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh và Nhà ở xã hội tại thị trấn Mái Dầm (sau khi Quy hoạch chi tiết được phê duyệt, điều chỉnh).

Thực hiện công bố công khai thông tin về khu vực, địa điểm dự án, số lượng căn nhà ở xã hội dự kiến mở bán trên trang Thông tin điện tử của Sở Xây dựng, công bố công khai dự án đủ điều kiện xét đối tượng theo quy định Luật Nhà ở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư và đăng tải danh mục dự án nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, đầu tư và đấu thầu.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội, tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trong việc giao đất, cho thuê đất (nếu có) theo quy định của pháp luật về đất đai…

Trúc Giang
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê