Bất động sản

HoREA đề xuất phương án điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay bất động sản

23/04/2019 10:36 Bản để in

(ĐTCK) HoREA cho rằng, thị trường chứng khoán chưa thực sự là kênh dẫn vốn cho thị trường bất động sản nên cần "nới" thời gian áp dụng tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn.

HoREA đề xuất phương án điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay bất động sản

Ảnh: Thành Nguyễn.

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa đề xuất kéo dài thời gian áp dụng tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo khoản 5 Điều 16 Dự thảo, quy định, Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn theo lộ trình sau đây:

Phương án 1, từ năm 2019 đến hết ngày 30/6/2020, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 40%; từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/6/2021, tối đa là 35%; và từ ngày 01/7/2021, tối đa là 30%.     

Phương án 2, từ năm 2019 đến hết ngày 31/12/2020, tỷ lệ tối đa là 40%; từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2021 là 37%; từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022 là 34%; từ ngày 01/7/2022 là 30%.

Với phương án này, HoREA đề xuất tiếp tục giữ trần 40% từ nay đến hết năm 2020 (kéo dài thêm 6 tháng so với Dự thảo). Bởi theo HoREA, hiện nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa chuyển đổi thành công công ty cổ phần đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán. Hiện, chỉ có khoảng 65/10.000 doanh nghiệp bất động sản  niêm yết, do đó, thị trường chứng khoán chưa thực sự là kênh dẫn vốn cho thị trường bất động sản.

Mặt khác, dù nguồn vốn FDI vào thị trường bất động sản hiện chiếm khoảng 21% tổng nguồn vốn FDI, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của các doanh nghiệp bất động sản; Số lượng các quỹ đầu tư bất động sản, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) còn quá ít.

Bên cạnh một vài quỹ đầu tư bất động sản nước ngoài, mới chỉ có một quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REIT) trong nước là Qũy TechReit của Ngân hàng Techcombank (với vốn điều lệ chỉ có 50 tỷ đồng), nên cũng chưa thực sự là kênh cung cấp vốn cho thị trường bất động sản.

HoREA cho rằng, phương án 2 phù hợp với tình hình thực tiễn hơn là phương án 1. Tuy nhiên, HoREA cũng kiến nghị lựa chọn phương án 2 có điều chỉnh, sửa đổi.

Cụ thể, từ năm 2019 đến hết ngày 31/12/2020, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là 40%; từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2021, tỷ lệ tối đa là 37%; từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022, tỷ lệ tối đa là 34%; từ ngày 01/7/2022, tỷ lệ tối đa là 30%.

Đối với các khoản vay tiêu dùng có hệ số rủi ro 100%, HoREA đồng tình với việc áp dụng hệ số rủi ro 100%, đối với các khoản vay tiêu dùng, trong đó có vay mua nhà, xây nhà ở mức độ từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, nhưng đề nghị ghi rõ nội dung này vào Mục A4 (26b mới) Phụ lục 2, để dễ hiểu và dễ thực hiện, như sau: "Khoản phải đòi đối với cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống mà dư nợ của một khách hàng có giá trị dư nợ gốc từ 1,5 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng, chịu hệ số rủi ro 100%.

Thành Nguyễn

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê