Bất động sản

HoREA khẳng định đủ pháp lý cấp sổ hồng cho condotel

12/05/2022 07:12 Bản để in

(ĐTCK) Theo HoREA, quy định pháp luật hiện hành cho phép cấp “sổ hồng” cho nhiều sản phẩm bất động sản du lịch, trong đó có condotel.

HoREA khẳng định đủ pháp lý cấp sổ hồng cho condotel

Ảnh: Thành Nguyễn.

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng (Công văn số 30/2022/CV- HoREA ngày 10/5/2022) khẳng định rằng, với các quy định hiện hành đã đủ để thực hiện cấp “sổ hồng” cho các sản phẩm bất động sản du lịch.

Theo HoREA, việc Chính phủ ban hành Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 01/03/2022 (thay thế Nghị định 76/2015/NĐ-CP), thì tại khoản 2 Điều 6 quy định về hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ du lịch/căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định, kết hợp với quy định tại Điều 104 Luật Đất đai 2013 về “Cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất” (sổ hồng) và Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định “Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở” thì về cơ bản đã đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư tại các dự án bất động sản có sản phẩm là “công trình xây dựng không phải là nhà ở, phục vụ mục đích lưu trú, du lịch”, trong đó có đủ căn cứ để cấp “sổ hồng” cho “căn hộ du lịch (condotel)”.

HoREA cho rằng, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành (nêu trên) thì Sở Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh đã có thể thực hiện được thủ tục cấp “sổ hồng” cho “căn hộ du lịch (condotel)”, “biệt thự du lịch”, “nhà phố du lịch”, “cửa hàng du lịch (shophouse du lịch)”, “căn hộ văn phòng (officetel)”, “căn hộ dịch vụ (serviced apartment)” trong các dự án đầu tư xây dựng có chức năng lưu trú, du lịch.

Đối với các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng được xây dựng trên “đất thương mại, dịch vụ” (quy định tại Điều 153 Luật Đất đai 2013) thuộc loại “đất phi nông nghiệp” sử dụng có thời hạn theo thời hạn của dự án, tối đa không quá 50 năm và được xem xét gia hạn quyền sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu, theo quy định của pháp luật về đất đai.

Riêng trường hợp “căn hộ du lịch (condotel)”, “căn hộ văn phòng (officetel)”, “căn hộ dịch vụ (serviced apartment)” nằm trong “nhà chung cư có mục đích hỗn hợp” thì được áp dụng chế độ sử dụng “đất ở” (ổn định lâu dài) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

HoREA đề nghị Chính phủ chỉ đạo giao cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp tổ chức quán triệt và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, trong đó có Phụ lục “Hợp đồng mua bán/thuê mua căn hộ du lịch (hoặc căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú)” (quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP).

Đồng thời, hướng dẫn thực hiện việc cấp “Giấy chứng nhận (sổ hồng)” công nhận quyền sở hữu bất động sản lưu trú, du lịch, trong đó có căn hộ du lịch (condotel) cho nhà đầu tư có quyền sử dụng đất có thời hạn theo thời hạn của dự án, tối đa không quá 50 năm và được xem xét gia hạn quyền sử dụng đất nếu người sử dụng đất có nhu cầu, theo quy định của pháp luật về đất đai.

HoREA cũng đề nghị khi xem xét “Đề án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)” thì cần “luật hóa” các nội dung của khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP với các quy định về: “phần sở hữu riêng và phần sở hữu chung của căn hộ du lịch (condotel)”; “việc xác định diện tích sử dụng căn hộ, diện tích khác trong tòa nhà căn hộ du lịch (condotel)”; “Hội nghị tòa nhà căn hộ du lịch (condotel)”; “Ban quản trị tòa nhà căn hộ du lịch (condotel)”; “Quản lý vận hành tòa nhà căn hộ du lịch (condotel)”; “Bảo trì tòa nhà căn hộ du lịch (condotel)”; “Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà căn hộ du lịch (condotel) có nhiều chủ sở hữu”, tương tự như Luật Nhà ở 2014 đã quy định đối với căn hộ nhà chung cư.

Thành Nguyễn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê