Bất động sản

HoREA kiến nghị giải quyết khó khăn cho 130 dự án bất động sản có đất xen cài tại TP.HCM

22/07/2019 12:43 Bản để in

(ĐTCK) Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và UBND TP.HCM đề nghị giải quyết các khó khăn liên quan đến khoảng 130 dự án bất động sản tại TP.HCM đang vướng một phần diện tích đất xen cài do Nhà nước quản lý dẫn đến khó triển khai đầu tư.

HoREA kiến nghị giải quyết khó khăn cho 130 dự án bất động sản có đất xen cài tại TP.HCM

Khoảng 130 dự án nhà ở thương mại bị ách tắc do có quỹ đất bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, xen cài đất công.

Theo HoREA, trong khoảng 3 năm gần đây, UBND TP.HCM đã quyết định chấp thuận chủ trương, công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư cho khoảng 130 dự án có quỹ đất hỗn hợp, nhưng đang bị coi là vẫn chưa đảm bảo đúng các thủ tục hành chính, gây khó khăn rất lớn cho các chủ đầu tư dự án.

Ngoài ra, Thành phố vẫn còn rất nhiều dự án khác đã có quyết định chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư vẫn không được nộp hồ sơ đề xuất quy hoạch chi tiết 1/500, nên không thể thực hiện các thủ tục hành chính tiếp theo.

Do vậy, HoREA kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Quy hoạch và Kiến trúc có trách nhiệm tiếp nhận và thụ lý hồ sơ đề xuất đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng của các nhà đầu tư đã có quyết định chủ trương đầu tư.

Về ách tắc do vướng quỹ đất rạch, bờ đất, đường do Nhà nước quản lý, xen cài trong đất dự án nhà ở thương mại, thường chiếm tỷ lệ trên dưới 10% diện tích, HoREA cho rằng, cần có cơ chế để xử lý tất cả, không cần phải xin chủ trương đối với từng trường hợp cụ thể như hiện nay.

“Hiệp hội kiến nghị chỉ định nhà đầu tư hoặc công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đã có quỹ đất hỗn hợp do tự thương lượng giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp, trong đó, có xen cài khoảng trên dưới 10% đất rạch, bờ đất, đường... do Nhà nước quản lý, nằm trong kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, nhà ở, mà không phải thực hiện thủ tục đấu thầu dự án, hoặc đấu giá đất để lựa chọn chủ đầu tư”, văn bản nêu rõ.

Đối với phần diện tích đất rạch, bờ đất, đường... trong dự án do Nhà nước quản lý (cũng thường chiếm khoảng trên dưới 10% diện tích), HoREA kiến nghị quy định tỷ lệ hoán đổi đất đã có hạ tầng của dự án để chủ đầu tư giao lại cho UBND cấp tỉnh để quản lý, sử dụng hoặc bán đấu giá, đảm bảo không làm thất thoát tài sản Nhà nước. Tỷ lệ hoán đổi này có thể khoảng trên dưới 15% hoặc hơn, do Chính phủ quy định.

Về lâu dài, HoREA kiến nghị sửa đổi, thay thế từ "đất ở" tại Luật Nhà ở thành "đất phù hợp quy hoạch" hoặc "đất ở và các loại đất khác phù hợp quy hoạch" để phù hợp Luật Đất đai.

Trọng Tín
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê