Bất động sản

Huế chi 325 tỷ đồng phát triển đô thị thông minh

17/08/2018 18:13 Bản để in

Mục tiêu của đề án là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và quản lý đô thị tinh gọn.

Huế chi 325 tỷ đồng phát triển đô thị thông minh

Ảnh Internet.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng 2025” với tổng kinh phí 325 tỷ đồng. 

Đề án xác định mục tiêu tổng quát là chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao; quản lý đô thị tinh gọn; bảo vệ môi trường hiệu quả; nâng cao năng lực cạnh tranh; dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện...

Đến năm 2025, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp cận với các thành phố thông minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và du lịch.

Đề án xác định 15 nhiệm vụ ưu tiên triển khai, trong đó có việc xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho đô thị thông minh. 

Lãnh đạo tỉnh cho biết thời gian tới, Thừa Thiên Huế sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh. 


Theo Vnexpress
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê