Bất động sản

[InforGraphics] Tổng quan thị trường bất động sản 2018

01/01/2019 09:04

Thị trường bất động sản năm 2018 tiếp tục trong quá trình tái cơ cấu, lượng tồn kho bất động sản đang giảm dần nhưng cung cầu vẫn đang “lệch pha”.

ảnh 1
Bản để in
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê