Bất động sản

Khung giá đất tối đa tại Hà Nội và TP.HCM là 162 triệu đồng/m2

23/12/2019 09:00 Bản để in

(ĐTCK) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 quy định về khung giá đất mới.

Theo Nghị định, vùng trung du và miền núi phía Bắc, khung giá đất quy định giá đất ở tại đô thị từ loại 1 đến loại 5 tối thiểu là 50.000 đồng/m2, tối đa là 65 triệu đồng/m2. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đô thị từ loại 1 đến loại 5, giá đất ở tại đô thị tối thiểu 50.000 đồng/m2, tối đa là 76 triệu đồng/m2. Vùng Tây Nguyên có khung giá đất ở tại đô thị từ loại 1 đến loại 5 tối thiểu 50.000 đồng/m2, tối đa là 48 triệu đồng/m2. Vùng Bắc Trung Bộ có khung giá đất ở tại đô thị từ loại 1 đến loại 5 tối thiểu là 40.000 đồng/m2, tối đa là 65 triệu đồng/m2. Vùng đồng bằng sông Cửu Long có khung giá đất ở theo loại đô thị từ 1 đến 5, có giá tối thiểu 50.000 đồng/m2, tối đa 65 triệu đồng/m2.

Vùng đồng bằng sông Hồng (gồm Hà Nội), đô thị từ loại 1 đến loại 5 có mức tối thiểu là 120.000 đồng/m2, tối đa là 162 triệu đồng/m2. Vùng Đông Nam Bộ (gồm TP.HCM), đô thị từ loại 1 đến loại 5, có giá tối thiểu là 120.000 đồng/m2, tối đa 162 triệu đồng/m2.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Kim Đức
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê