Bất động sản

Năm 2017, Bộ Tài chính thu khoảng 120.000 tỷ đồng liên quan đến nhà, đất

23/04/2018 09:00 Bản để in

(ĐTCK) Theo Bộ Tài chính, trong năm 2017, Bộ này đã thu 137.800 tỷ đồng thuế, phí liên quan đến tài sản, trong đó có khoảng 120.000 tỷ đồng liên quan đến nhà, đất, chiếm 87%.

Năm 2017, Bộ Tài chính thu khoảng 120.000 tỷ đồng liên quan đến nhà, đất

Trong giai đoạn từ 2012 - 2017, thu ngân sách từ các loại thuế, phí nhà đất chiếm 8 - 14% tỷ trọng tổng thu ngân sách cả nước. Số thu từ tiền sử dụng đất giai đoạn này cũng thường chiếm tỷ trọng lớn nhất, bằng 6,6% tổng thu ngân sách nhà nước, tương đương 9,1% tổng thu nội địa và 14,7% tổng thu ngân sách địa phương. Số thu này tăng qua các năm và đạt cao nhất vào năm 2016. Năm 2015 đạt mức 45.141 tỷ đồng. Năm 2016 tăng lên 99.696 tỷ đồng và năm 2017 đạt 79.500 tỷ đồng.

Việc thu tiền thuê đất được thực hiện theo hai hình thức là trả tiền thuê đất hằng năm và thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com
Theo Đức Thành
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê