Bất động sản

Nghị định mới về giá đất có hiệu lực từ ngày 1/7/2014

26/05/2014 19:00 Bản để in

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất. Nghị định quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

Nghị định mới về giá đất có hiệu lực từ ngày 1/7/2014

Khung giá đất quy định chi tiết đến 7 vùng kinh tế (vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long). Nghị định cũng nêu rõ, khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong khung giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên, thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014.            

Theo H.Q
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê