Bất động sản

Nhiều chủ đầu tư, dự án sắp được gỡ khó theo đề xuất sửa một số điều của 10 luật

07/10/2021 19:15 Bản để in

(ĐTCK) Trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật vừa được Chính phủ trình, có đề xuất sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014.

Nhiều chủ đầu tư, dự án sắp được gỡ khó theo đề xuất sửa một số điều của 10 luật

Vấn đề công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở sẽ sớm được gỡ rối. Ảnh: Thành Nguyễn.

Chính phủ vừa có Tờ trình số 376/Ttr-CP ngày 05/10/2021 về “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự”.

Đáng chú ý, trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật trên, đã đề xuất sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 với nội dung đề xuất sửa đổi, như sau: “1. Có quyền sử dụng đất ở hợp pháp hoặc các loại đất khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của pháp luật về đất đai; thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công”.

Với các nội dung của Tờ trình số 376/Ttr-CP ngày 05/10/2021, đặc biệt là việc sửa đổi điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 được coi là sẽ vừa tháo gỡ được “ách tắc” cho hàng trăm dự án nhà ở thương mại chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp, hoặc chỉ có quyền sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; vừa tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, vừa kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch và công bằng, vừa tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), việc sửa đổi, bổ sung điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014) là rất cần thiết và cấp bách để tháo gỡ ngay các khó khăn cho nhiều chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đã bỏ ra nguồn vốn rất lớn để tạo lập quỹ đất mà không thể triển khai thực hiện được dự án.

Ngoài ra, việc sửa đổi này còn đảm bảo sự phù hợp, thống nhất, đồng bộ giữa Luật Nhà ở 2014 với Luật Đầu tư 2020, Luật Xây dựng (sửa đổi) 2020 về công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại.

Thành Nguyễn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê