Bất động sản

Phê duyệt quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

07/02/2012 09:28 Bản để in

Thủ tướng vừa phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025.

Phê duyệt quy hoạch vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa

Theo Quyết định số 127/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 2/2/2012, vùng quy hoạch Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa bao gồm 3 huyện phía Nam của Phú Yên là Sông Hinh, Đông Hòa, Tây Hòa và 2 huyện của Khánh Hòa là Vạn Ninh và Ninh Hòa. Tổng diện tích của vùng quy hoạch là 351.500 héc-ta.

Theo quy hoạch được duyệt, dự kiến đến năm 2015 có khoảng 715.000 - 725.000 người, đến năm 2025 khoảng 840.000 người. Trong đó, dân số đô thị của vùng dự báo chiếm khoảng 300.000 - 310.000 dân vào năm 2015 và khoảng 510.000 - 520.000 dân vào năm 2025.

Tỷ lệ đô thị hóa của vùng trong những năm tới khá cao, dự kiến năm 2015 khoảng 42 - 43% và đến năm 2025 khoảng 61 - 62%.

Tổng diện tích đất để xây dựng đô thị đến năm 2015 khoảng 11.000 héc-ta và đến năm 2025 tăng lên khoảng 20.000 héc-ta.

Theo định hướng quy hoạch của vùng thì kinh tế biển có vai trò rất quan trọng. Trong đó, khu cảng Vũng Rô và cảng nước sâu Vân Phong, Nam Vân Phong là cảng trung chuyển dầu, cảng Tây Nam Vân Phong là cảng công nghiệp.

Các khu phát triển đô thị gồm Đông Hòa, Tu Bông, Đầm Môn, Vạn Giã và Ninh Hòa, vùng trung du gò đồi phát triển các đô thị quy mô vừa và nhỏ. Khu miền núi phía Tây phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Trục phát triển kinh tế vủa vùng là Quốc lộ 1A đi qua Khu kinh tế Nam Phú Yên và các đô thị như Đông Hòa, Ninh Hòa, Vân Phong. Và trục kinh tế Đông - Tây gồm Quốc lộ 29 và 26.

Chuỗi các đô thị Nam Phú Yên như Đông Hòa sẽ phát triển đô thị mới loại III phát triển kinh tế tổng hợp. Còn chuỗi đô thị Bắc Khánh Hòa như Đầm Môn, Tu Bông, Đại Lãnh, Vạn Giã sẽ phát triển đô thị mới loại II là khu kinh tế tổng hợp của Khu kinh tế Vân Phong.


TTVN
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê