Bất động sản

Quảng Bình: Xem xét tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

15/10/2020 16:34 Bản để in

(ĐTCK) Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã có Kết luận buổi làm việc vừa qua với các sở, ngành liên quan và các nhà đầu tư về tình hình triển khai thực hiện và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình: Xem xét tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị

Nhiều dự án nhà ở thương mại, khu đô thị tại Quảng Bình gặp khó về công tác giải phóng mặt bằng.

Theo đó, sau khi nghe các nhà đầu tư dự án báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố nơi có dự án chỉ đạo quyết liệt các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án.

Trong đó, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc để công tác giải phóng mặt bằng các dự án tồn tại, vướng mắc kéo dài.

Đối với quy định xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở, khu đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho rằng, việc xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị là bắt buộc để đảm bảo mục tiêu đầu tư theo chủ trương đầu tư được phê duyệt. Do đó, các nhà đầu tư trước khi đề xuất, tham gia đấu thầu thực hiện dự án cần phải cân nhắc, xem xét cung cầu của thị trường; phải đủ điều kiện về năng lực, kinh nghiệm, tài chính mới tham gia đấu thầu dự án.

Tuy nhiên, thực tế việc xây dựng nhà ở đối với các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị gặp nhiều khó khăn do nhu cầu của thị trường và người dân muốn tự đầu tư xây dựng nhà để ở. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

Về công tác định giá đất, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét tổng thể việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất cho các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, không làm thất thu tiền sử dụng đất của Nhà nước, đồng thời đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế thị trường, tính chất dự án; tính đúng, tính đủ các chi phí cho nhà đầu tư theo đúng quy định.

Về chi phí hỗ trợ lãi vay xây dựng nhà ở đối với các dự án xây dựng nhà ở, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật để xem xét, bổ sung vào chi phí đầu tư dự án theo đúng quy định.

Uông Tân
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê