Bất động sản

Tăng cường quản lý cao độ nền đô thị

02/08/2018 07:00 Bản để in

(ĐTCK) Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở lĩnh vực quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và nông thôn mà Bộ Xây dựng sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Tăng cường quản lý cao độ nền đô thị

Theo Bộ Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2018, trong công tác quy hoạch, Bộ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định các quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, vùng kinh tế trọng điểm, khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp.

Cụ thể, Bộ đã trình, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức công bố 2 đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 1 nhiệm vụ quy hoạch chung; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 đồ án quy hoạch hệ thống trụ sở cơ quan bộ, ngành trung ương tại Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung xây dựng thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; 2 nhiệm vụ Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng sẽ sẽ xây dựng, hoàn thiện Đề án “Đổi mới phương pháp luận quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với tình hình mới” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và các công cụ để quản lý, kiểm soát hiệu quả quá trình phát triển đô thị”; hoàn thành điều chỉnh các định hướng, chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2020 - 2030.

Đặc biệt, Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện, trình và tổ chức thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý cao độ nền đô thị, Chỉ thị về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, Chương trình quốc gia về đầu tư xử lý nước thải, trước mắt tập trung tại các đô thị lớn và các lưu vực sông theo lộ trình hợp lý.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê