Bất động sản

Tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa

26/03/2019 09:00 Bản để in

(ĐTCK) Bộ Tài chính đang dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp.

Tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa

Theo Dự thảo, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Doanh nghiệp cấp 2, cấp 3 và các cấp còn lại thuộc các doanh nghiệp nêu trên mà đến ngày 1/1/2018 doanh nghiệp cấp trên trực tiếp nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Giao bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các doanh nghiệp áp dụng quy trình quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP để thực hiện việc sắp xếp nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước mà đến ngày 1/1/2018 còn vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp cấp trên nêu trên từ 50% vốn điều lệ trở xuống: Các bộ, ngành, địa phương thực hiện và rà soát lại việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và kiến nghị biện pháp quản lý, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phù hợp.

Đối với các doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa, doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước mà đến ngày 1/1/2018 không còn vốn nhà nước hoặc vốn của doanh nghiệp cấp trên nêu trên: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện kê khai, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, thành phố; trên cơ sở đó thực hiện rà soát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, về doanh nghiệp…

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Việt Dương
Báo Đầu tư Bất động sản

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê