Bất động sản

TP.HCM: Thời gian giải quyết hồ sơ đất đai tại huyện Hóc Môn rất chậm

03/08/2020 09:17 Bản để in

Trong giai đoạn 2017, UBND huyện Hóc Môn ban hành quy trình tách thửa nhà, đất chưa phù hợp, thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất rất chậm, 82% hồ sơ trễ hạn…

TP.HCM: Thời gian giải quyết hồ sơ đất đai tại huyện Hóc Môn rất chậm

UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ tách thửa đất trễ hạn với tỷ lệ cao, từ 82% đến 100%

Theo Thông báo kết luận Thanh tra số 81/TB-TTTP-P3 về việc chấp hành quy định pháp luật đất đai về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, hồ sơ tách thửa đất trên địa bàn huyện Hóc Môn, Thanh tra thành phố đã chỉ ra nhiều thiếu sót đối với UBND huyện Hóc Môn, giai đoạn 2017.

Cụ thể, đối với việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất, UBND huyện Hóc Môn đã ban hành quy trình tách thửa nhà, đất kèm theo Quyết định số 1973/QĐ-UBND ngày 27/3/2017,  quy định kết quả của việc tách thửa là công văn đồng ý tách thửa để người dân liên hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hóc Môn lập thủ tục biến động là chưa phù hợp.

Về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, kết luận của Thanh tra thành phố cho biết, UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ rất chậm, 82% hồ sơ trễ hạn. Số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 244 ngày. Đồng thời, việc giải quyết hồ sơ tách thửa đất trong thời điểm năm 2017 cũng rất chậm, 100% hồ sơ trễ hạn. Số ngày trễ nhiều nhất từ 100 ngày đến 323 ngày, điều này là không đúng quy định.

“UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ tách thửa đất trễ hạn với tỷ lệ cao, từ 82% đến 100%. Số ngày trễ hạn nhiều, có trường hợp trễ đến 323 ngày. Trong khi số lượng hồ sơ cần giải quyết trong năm không nhiều, 28 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, 25 hồ sơ tách thửa”, Kết luận của Thanh tra thành phố ghi.

Lý giải về nguyên nhân trễ hạn, UBND huyện Hóc Môn cho rằng, thời điểm năm 2017 là năm đầu tiên UBND huyện tập trung khắc phục các sai phạm, tồn tại, hạn chế về quản lý đất đai, xây dựng theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Thanh tra thành phố.

Năm 2018 và năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo từng bước chấn chỉnh và khắc phục dần tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ hành chính, đã ký Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và văn bản cho phép tách thửa đúng hạn, tỷ lệ trên 98%; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ giải quyết chậm hồ sơ hành chính không có lý do chính đáng.

Về vấn đề này, Thanh tra thành phố cho rằng, ngoài các lý do khách quan của UBND huyện Hóc Môn đã giải trình ở trên, còn có lý do chủ quan nữa là bởi các bộ công chức tham mưu giải quyết vụ việc chưa tập trung.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn cũng có phần trách nhiệm là không thực hiện kiểm soát lại về thời gian giải quyết hồ sơ tại từng giai đoạn, từng bộ phận. Ngoài ra, cưới năm UBND huyện Hóc Môn cũng không tổng hợp cụ thể, chi tiết về các trường hợp giải quyết hồ sơ trễ hạn để có chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trách nhiệm đối với các sai sót nêu trên thuộc phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện, UBND các xã có liên quan trong việc tham mưu UBND huyện Hóc Môn giải quyết hồ sơ trễ hạn

Theo các nội dung giải trình ở trên, Thanh tra thành phố nhận thấy UBND huyện Hóc Môn đã cơ bản khắc phục được tình trạng này, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn trên 98% trong năm 2018 và năm 2019. Tuy nhiên, vẫn cần tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với việc giải quyết hồ sơ trễ hạn trong năm 2017.

Theo đó, Thanh tra thành phố đã kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất phương án xử lý là giao Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn thực hiện xây dựng quy định về kiểm tra, giám sát về thời gian giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và thời gian tách thửa để xác định trách nhiệm cụ thể.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Quản lý đô thị, Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện, UBND các xã và các cá nhân có liên quan; tập thể Lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo các nội dung liên quan kết luận thanh tra đối với UBND huyện Hóc Môn.

Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đề xuất và trình UBND thành phố phê duyệt quy trình chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Việt Dũng
baodautu.vn

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê