Bất động sản

17 thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử

05/07/2016 07:45 Bản để in

Tại dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất 17 thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử.

17 thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử

Ảnh minh họa: Dũng Minh
Cụ thể, 17 thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử bao gồm:
1- Thu hồi đất.

2- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3- Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất.

4- Đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý.

5- Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

6- Đăng ký xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề.

7- Gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”; thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất.

8- Cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

9- Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

10- Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

11- Đăng ký, xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, để thu hồi nợ.

12- Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.

13- Đăng ký biến động đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển đổi công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.

14- Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, nhóm người sử dụng đất.

15- Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.

16- Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi chứng chỉ định giá đất.

17- Thẩm định năng lực xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Điều kiện thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai bằng phương tiện điện tử

Theo dự thảo, cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai phải đáp ứng các điều kiện sau: Có tư cách pháp nhân; có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh về giao dịch trong lĩnh vực đất đai theo quy định của pháp luật; có mạng truyền thông, thiết bị truyền thông, các phương tiện điện tử bảo đảm tính toàn vẹn và an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hồ sơ giao dịch điện tử; có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật công nghệ và phù hợp trong lĩnh vực đất đai.

Cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai có trách nhiệm: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai thực hiện theo đúng quy định; tiếp nhận, kiểm tra, giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai theo đúng quy định; trường hợp hồ sơ giao dịch điện tử chưa đầy đủ theo quy định hoặc giao dịch bị lỗi, mất thông tin, dữ liệu thì phải báo ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong giao dịch điện tử về đất đai.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai phải đáp ứng các điều kiện sau: Tuân thủ quy trình về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai theo quy định; có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; xác lập phương thức gửi, nhận hồ sơ giao dịch điện tử với tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai có trách nhiệm: Nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm về hồ sơ đã cung cấp; trường hợp hồ sơ đã gửi có sai sót hoặc giao dịch bị lỗi hoặc kết quả giao dịch không đúng yêu cầu thì phải báo ngay với cơ quan tiếp nhận hồ sơ; nộp thuế, phí, lệ phí đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.


Theo VGP

Tin liên quan

Bình luận
TRA CỨU
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê
Đăng tin của bạn
Xem tin đã đăng

Cần bán - Cho thuê