Pháp luật

441 doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Nội: Bất động sản Thăng Long và Tập đoàn Đất Việt đứng “nhất - nhì“

12/11/2019 09:56 Bản để in

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 441 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp.

441 doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Nội: Bất động sản Thăng Long và Tập đoàn Đất Việt đứng “nhất - nhì“

Hà Nội công khai thêm 441 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuế đất

Theo đó, danh sách Cục thuế đưa ra lần này đã công khai lần đầu 363 đơn vị nợ hơn 44,2 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó có 360 doanh nghiệp nợ 36,7 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp tính đến ngày 30/9/2019.

Đứng đầu danh sách này là CTCP Bất động sản Thăng Long với số nợ hơn 2,7 tỷ đồng. Từ ngày 1/10/2019 đến ngày 8/11/2019, công ty đã nộp 238 triệu đồng tiền nợ (đã được hạch toán vào ứng dụng của cơ quan thuế), số chưa nộp là 2,5 tỷ đồng. Có số nợ lớn thứ 2 là CTCP Tập đoàn Đất Việt với số nợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Cùng với đó là 3 đơn vị nợ 7,5 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là CTCP Dịch vụ Đường sắt khu vực 1 với số nợ hơn 6,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Hà Nội cũng công khai lại trong danh sách này 78 đơn vị nợ 61,5 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015,2016, 2017 hoặc 2018). Đứng đầu danh sách này là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại – Vinawaco 25 với số nợ hơn 12,8 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã công khai lần đầu với 1.976 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 2.615,5 tỷ đồng.

Cơ quan này cũng đã công khai lại với 572 đơn vị nợ thuế phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền nợ 4.542,2 tỷ đồng. Các đơn vị này đã được công khai các năm trước 2015, 2016, 2017 hoặc 2018. Tổng cộng, Cục Thuế Hà Nội đã đăng công khai 2.548 doanh nghiệp và dự án với tổng số tiền nợ là 7.157,7 tỷ đồng.

Thu Trang
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê