Pháp luật

Chủ đầu tư hay người mua nhà có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư?

15/07/2018 10:30 Bản để in

(ĐTCK) Xin luật sư cho biết, theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư hay người mua nhà có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư? Ngọc Hà (Hoàng Hoa Thám, Hà Nội).

Chủ đầu tư hay người mua nhà có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ chung cư?

Trả lời:

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Chính, kể từ ngày 15/4/2018, việc mua bảo hiểm cháy, nổ với các công trình nhà ở, dân sinh, trong đó bao gồm cả chung cư là mang tính bắt buộc và đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Với bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư, Điều 2 Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định: Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Như vậy, người mua nhà (hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, cá nhân) phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ đầu tư chung cư là người đại diện thì trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ tại chung cư thuộc về chủ đầu tư và người mua nhà có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trường hợp, không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com 

Theo Luật sư Lê Việt Hà, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê