Pháp luật

Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành chuyển nhượng 54 lô đất không đúng quy định

11/05/2022 16:46 Bản để in

Chưa xây dựng xong phần thô, Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành đã bán "chui" 54 lô đất tại Dự án Khu dân cư 6B (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho hộ gia đình, cá nhân.

Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành chuyển nhượng 54 lô đất không đúng quy định

Dự án Ruby City, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng do Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư. Ảnh: B.L

Sáng 11/5, một nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư cho hay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa phát hiện nhiều vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc. Dự án do Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư (sau đây gọi tắt là Công ty Mãi Thành).

Theo đó, đối với diện tích đất (thuộc các lô đất) phải xây dựng nhà thô (hoàn thiện phần thô trước khi kinh doanh, chuyển nhượng quyền sử dụng đất), Sở Tài nguyên và Môi trường phát hiện Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 54 lô đất không đúng quy định.

Cụ thể, theo quy định, các lô đất này thuộc trường hợp phải hoàn thành việc xây dưng nhà (xây thô) mới được chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng các lô đất chưa thực hiện xây dựng (xây thô) theo quy hoạch và các văn bản được phê duyệt của cấp thẩm quyền là chưa đúng quy định tại khoản 3, Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản và tại mục 2, Văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Đối với phần diện tích đất sau khi đầu tư xong hạ tầng, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định, ngày 8/7/2013, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp 10 Giấy chứng nhận/10 thửa (cấp theo block) với diện tích 26.501,3 m2 cho Công ty Mãi Thành.

Đến năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tách thửa 9 thửa đất trên thành 176 thửa, trong đó có 54 thửa (54 lô) mà Công ty Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà (xây dựng nhà thô) là chưa đúng theo quy định tại khoản 4, Điều 13, Luật Kinh doanh bất động sản.

Sau khi tách thành 54 lô đất và được cấp đổi thành 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ năm 2018 đến năm 2020, Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng và đã nộp hồ sơ chuyển nhượng được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc tiếp nhận, giải quyết và thực hiện đăng ký biến động tên sử dụng đất đối với 54 lô đất này là không đúng theo khoản 2, Văn bản số 3101/BXD-PTĐT ngày 31/12/2015 của Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Công ty Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất trên cho các hộ gia đình, cá nhân. Sau đó, các hộ gia đình, cá nhân lại tiếp tục chuyển nhượng lại cho các chủ sử dụng đất khác.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường lại cho rằng, không thể thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 54 lô đất này theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 để giao lại cho Công ty Mãi Thành thực hiện xây dựng nhà thô theo dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng còn cho rằng: “Nếu thu hồi sẽ phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo của các hộ dân, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương” (!).

Theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, việc tham mưu tách thành 54 lô đất của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và việc giải quyết hồ sơ cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi Công ty Mãi Thành chưa thực hiện việc xây dựng nhà thô đối với từng lô đất) của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc là không đúng quy định, nên phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Đáng chú ý, đến nay, Dự án Khu dân cư 6B tại phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc do Công ty Mãi Thành làm chủ đầu tư có một phần diện tích (10.207,2 m2 (gồm 3.855 m2 đất công trình thương mại dịch vụ, 5.274 m2 đất ở phải xây dựng nhà thô, 1.078,6 m2 đất công viên cây xanh), nhưng Công ty này vẫn chưa thực hiện đầu tư xây dựng.

Theo Văn bản gia hạn số 5153/UBND-ĐC ngày 1/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng thì tiến độ đầu tư các hạng mục trên phần diện tích trên chậm đến 75 tháng.

Chuyển quyền sử dụng đất khi chưa được chấp thuận chủ trương

Ngày 7/12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo số 95/BC-KHĐT về kết quả rà soát Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư 6B, phường Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc do Công ty cổ phần bất động sản Mãi Thành làm chủ đầu tư.

Trong đó, có nêu: “Về các lô đất xây nhà thô (hoàn thiện phần thô trước kinh doanh): Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành đã thực hiện việc chuyển nhượng 54 lô đất, gồm 16 lô (từ số 1 đến số 16 khu A1), 20 lô (từ lô số 76 đến lô 95 khu A3), 16 lô (từ lô 124 đến 149 khu A4), 1 lô khu A3, 1 lô Khu A6 mà theo quy định phải hoàn thành xây thô mới được chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng các lô đất chưa thực hiện xây thô theo quy hoạch được duyệt là chưa đúng theo quy định tại khoản 3, Điều 13, Luật Kinh doanh bất động sản và đến nay Công ty cổ phần Bất động sản Mãi Thành vẫn chưa hoàn thành xây dựng nhà thô 54 lô đất”.

Về khu thương mại dịch vụ, theo báo cáo trên của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thì “Công ty đã chuyển nhượng cho ông Hoàng Ngọc Lân (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Bảo Lộc xác nhận biến động ngày 10/9/2018 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BO 363519 ngày 8/7/2013). Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương theo quy định tại Điều 45, Luật Đầu tư năm 2014”.

Nhiệt Băng
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê