Pháp luật

Đất chỉ có "giấy trắng" có để lại thừa kế cho con?

13/07/2019 10:28 Bản để in

(ĐTCK) Gần đây, tôi nghe nói là từ ngày 1/7/2014 các tổ chức công chứng và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã từ chối công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn và đăng ký các giao dịch trên đối với nhà, đất có “giấy trắng”. Tôi có nhà đất có nguồn gốc nhưng chỉ còn bằng khoán điền thổ của chế độ cũ (tức “giấy trắng”). Xin hỏi, tôi muốn làm văn bản để lại thừa kế cho các con thì phải làm sao?

Đất chỉ có

Trả lời:

Theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43 ngày 15/5/2014 của Chính phủ hướng dẫn thì các cơ quan chức năng chỉ chấp nhận giao dịch quyền sử dụng đất bằng “giấy trắng” từ ngày 31/12/2007 trở về trước. Trường hợp đất có “giấy trắng” mà được chuyển nhượng, tặng cho từ ngày 1/1/2008 đến ngày 30/6/2014 nhưng người nhận chuyển nhượng chưa đăng ký để được cấp giấy chủ quyền thì sẽ không được cấp giấy chủ quyền nữa.

Kể từ ngày 1/7/2014 (ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực), các loại giấy tờ nhà đất bằng “giấy trắng” không còn được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chấp nhận cho đăng ký trong các giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn quyền sử dụng đất và nhà ở. Trong trường hợp này, người tặng cho, chuyển nhượng... phải làm thủ tục xin cấp giấy chủ quyền. Sau khi đã có giấy chủ quyền thì người tặng cho, chuyển nhượng... mới thực hiện thủ tục tặng cho, chuyển nhượng.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi, Chuyên viên Tư vấn pháp luật - Trung tâm Tư vấn pháp luật TP.HCM, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam
Báo Đầu tư Bất động sản
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê