Pháp luật

Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại Hà Nam

14/01/2023 08:42 Bản để in

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu chuyển vụ việc liên quan đến Dự án Tổ hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại và Căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh tại TP. Phủ Lý đến Bộ Công an.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại Hà Nam

Phối cảnh Dự án Tổ hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại và Căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh tại TP. Phủ Lý.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 249/VPCP - VI gửi Thanh tra Chính phủ; Bộ GTVT; UBND tỉnh Hà Nam.

Theo đó, xét Kết luận thanh tra số 2211/KL-TTCP ngày 12/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2018, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung kết luận, kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra số 2211, bảo đảm chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển vụ việc liên quan đến Dự án Tổ hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại và Căn hộ để bán, cho thuê Mường Thanh tại TP. Phủ Lý đến Bộ Công an theo quy định; đồng thời chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến các sai phạm, khuyết điểm nêu tại Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ được giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2211, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Hà Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nêu tại Kết luận thanh tra số 2211. Trong quá trình thực hiện Kết luận thanh tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

“UBND tỉnh Hà Nam, Bộ GTVT gửi kết quả thực hiện Kết luận thanh tra đến Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Anh Minh
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê