Pháp luật

Kon Tum tiến hành rà soát các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh

03/11/2020 15:09 Bản để in

(ĐTCK) UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Kon Tum tiến hành rà soát các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh

Khu đô thị phía nam cầu Đắk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum Ảnh: HTL

Theo đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiến hành rà soát, báo cáo các quy định còn bất cập của pháp luật liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trong quá trình triển khai thực hiện; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi để trình các cấp thẩm quyền xem xét, ban hành theo quy định…

Bên cạnh đó, tổ chức kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời, thông tin, báo cáo cơ quan cấp trên giải quyết theo thẩm quyền để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và bong bóng bất động sản trên địa bàn; rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.

Đối với quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo phải bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, y tế, văn hóa, thể dục thể thao… theo quy định của pháp luật. Phối hợp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án không triển khai, để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm, xét thấy không có khả năng triển khai tiếp thì kiên quyết thu hồi hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi theo quy định của pháp luật; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đang tồn tại đối với các dự án nhà ở đang gặp khó khăn trên phạm vi quản lý.

Kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở phải triển khai xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội, hệ thống phòng cháy chữa cháy trong dự án và kết nối hạ tầng chung của khu vực trước khi bàn giao nhà ở cho người dân theo quy định.

UBND tỉnh Kon Tum cũng yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc, bố trí cán bộ đầu mối thực hiện chế độ báo cáo theo quy chế trong phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, cập nhật, công bố thông tin, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định 117/2015 của Chính phủ.

Đồng thời, giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối có trách nhiệm theo dõi, tham mưu UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh.

Sở Xây dựng Kon Tum cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với các đơn vị, địa phương không thực hiện. Làm tốt công tác dự báo cung - cầu, sản phẩm phù hợp với thị trường; trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh chấp thuận dự án đầu tư nhà ở phù hợp với tình hình của địa phương.

Theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường bất động sản để kịp thời có biện pháp xử lý, bình ổn thị trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy định về đầu tư kinh doanh bất động sản.

Uông Tân
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê