Pháp luật

Lâm Đồng chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

29/09/2021 09:21 Bản để in

Lâm Đồng sẽ chấn chỉnh và xử lý nghiêm các chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kê khai, nộp thuế phí không đúng quy định của pháp luật.

Lâm Đồng chống thất thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Một dự án bỏ hoang nhiều năm tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Lâm Đồng. Ảnh: Linh Đan

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ký Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Đề án “Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số 2441 (ngày 2/11/2016) của UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác quản lý thu thuế, phí đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần hoàn thành tốt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đến nay có một số nội dung không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Mặt khác, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh về số lượng, đa dạng về phương thức, giá chuyển nhượng thể hiện trên hợp đồng dẫn đến thất thu cho ngân sách nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần phải có các giải pháp quản lý hữu hiệu nhằm chống thất thu ngân sách, “thu đúng, thu đủ, thu kịp thời”, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, góp phần phát triển kinh tế của tỉnh một cách bền vững. Đây là việc làm vừa có tính cấp thiết, vừa có ý nghĩa lâu dài. Do vậy, việc ban hành Đề án mới thay thế cho Đề án “Quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” trong giai đoạn hiện nay là cần thiết.

Mục tiêu của Đề án mới nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự chủ động giữa các sở, ngành trong công tác quản lý thuế nhằm ngăn ngừa và chống thất thu thuế, phí đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật nói chung và chính sách thuế nói riêng; tạo sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đề án mới còn tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý thuế nói riêng đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; gắn công tác quản lý đất đai với công tác quản lý thu ngân sách, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành; kiến nghị kịp thời cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp với thực tiễn; chấn chỉnh và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp kinh doanh trái phép, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, kê khai, nộp thuế phí không đúng quy định của pháp luật.

Linh Đan
baodautu.vn
Bình luận
  • Dự án
  • Cần bán
  • Cho thuê